Ân tình người cầm lái

vanky51-5

Âm thầm lặng lẽ với hy sinh

Dãi nắng dầm mưa vẹn nghĩa tình

Vững chắc tay chèo đưa tiễn khách

Hoàng hôn sớm tối buổi bình minh

Chờ mong lữ khách bình an bước

Vượt sóng trần gian lướt thắng mình

Bước tiếp đường xa đang vẫy gọi

Ân tình hai tiếng sáng lung linh.

+++

 

– Muối Biển –

Kiểm tra tương tự

Con người … hữu thể luôn tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời

  “Chúng ta đã tiến đến chỗ biết Con người thực sự là gì. Rốt …

Kính Tiễn Cha Giáo Giuse Vũ Kim Chính, SJ – Vị Khách Hành Hương

“Muốn sống tốt ở đời này, chúng ta phải làm khách hành hương để đi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *