Ánh Mắt Chúa

Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta
và đem lòng yêu mến
(Mc 10, 20)

Chúa ngoảnh lại nhìn con
Biết bao là âu yếm
Ánh mắt Chúa dịu hiền
Sâu như trời như biển

Cây đời mùa trĩu quả
Lủng lẳng trái phù du
Tay trần con vội vã
Rước nỗi sầu thiên thu

Lạc xa tít xa mù
Con nghe lòng cháy khát
Nhấp tình đời đắng chát
Thèm tình Chúa ngọt ngon

Những khi con mê mải
Trên cuộc thế mỏi mòn
Ánh mắt Người nhân ái
Xin ngoảnh lại nhìn con

Xin ngoảnh lại nhìn con
Phận cát bụi mỏng dòn
Xin ánh nhìn độ lượng
Chữa lành trái tim con

Xin ngoảnh lại nhìn con
Cho tình vẹn nghĩa tròn
Tội con dầu đỏ thắm
Cũng thành trắng như son

Soi mình trong mắt Chúa
Con gặp lại chính mình
Cả trời yêu chất chứa
Trong ánh nhìn lung linh…

Chỉ một lần chạm phải
Ánh mắt Chúa nhân hiền
Ánh mắt theo con mãi
Cuộc lữ hành truân chuyên

Chỉ một lần chạm phải
Ánh mắt đợi mỏi mòn
Đất trời như ngừng lại
Chỉ còn Chúa và con…

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *