Bí quyết lãnh đạo của Giê-su (Bí quyết 36): Chúa Giê-su thiết lập mục tiêu cụ thể

“Cái khôn củaNgười-Phục-Vụ kẻ sáng suốt là biết rõ đường mình đi”. Cn 14:8

 Hãy quyết định điều bạn thật sự mong muốn

 Vào năm 1952, một trường đại học danh tiếng khám phá ra là chỉ có ba phần trăm sinh viên tốt nghiệp ghi ra một cách rõ ràng danh sách các mục tiêu. Mười năm sau, họ thực hiện một nghiên cứu tiếp nối nghiên cứu trước đó và kết quả cho thấy 3 phần trăm sinh viên tốt nghiệp đạt được thành quả về phương diện tài chính tốt hơn 97 phần trăm các sinh viên nghiệp còn lại.

Ba phần trăm đó chính là những sinh viên đã ghi ra mục tiêu của họ. “Hãy viết lại thị kiến

và khắc vào tấm bia cho ai nấy đọc được xuôi chảy” (Habacuc 2:2).

Khi bạn quyết định bạn mong muốn “điều gì”, bạn sẽ biết “cách thức thực hiện điều đó”.

Chúa Giê-su biết rõ mục đích và sứ vụ của Ngài. “Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19:10).

1Ngài biết Ngài cần phải trao ban điều gì. “Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10:10).

Chúa Giê-su ý thức được thân phận của mình. Ngài biết Ngài muốn đi đâu. Ngài biết nơi nào con người cần Ngài (Ga 4:3).

Chúa Giê-su biết những ai gặt hái thành quả thì lưu tâm đến chi tiết. “Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không?” (Lc 14:28).

Hãy lấy một tờ giấy, ngay đầu tờ thứ nhất hãy viết “Ước mơ và mục tiêu đời tôi”.

Sau đó viết chi tiết những gì bạn muốn trở thành, muốn làm, hoặc muốn có trong cuộc sống của bạn. Hãy để ước mơ của bạn được diễn tả cách chi tiết trên trang giấy.

Lấy tờ giấy thứ hai ra và viết “Mục tiêu mười hai tháng của tôi”. Sau đó liệt kê những gì bạn muốn thực hiện trong mười hai tháng tới.    

Lấy tờ giấy thứ ba ra và viết “Mục tiêu ba mươi ngày của tôi”. Sau đó viết chi tiết những gì bạn mong muốn hoàn thành trong ba mươi ngày tới.

Lấy tờ giấy thứ tư ra và viết “Công việc thường ngày lý tưởng của tôi”. Sau đó viết sáu điều quan trọng nhất bạn sẽ làm trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ tới.

Bí ẩn tương lai của bạn được giấu trong những công việc thường ngày bạn làm. Hãy thiết lập mục tiêu của bạn.

Chúa Giê-su biết điều đó.

 Cầu Nguyện

Lạy Cha, Cha đã gieo vào con khả năng và khao khát thành công. Con sẽ hoạch định để thành công và sẽ lên kế hoạch để thành công. Xin hãy mặc khải cho con kế hoạch Cha đã định cho đời con. Con nguyện xin nhờ Chúa Giê-su Kitô. Amen.

Câu Hỏi

Khi bạn thực hiện theo hướng dẫn xây dựng danh sách những ước mơ của bạn như đã nói ở trên, bạn cảm nhận ra sao khi những ước mơ của bạn được viết ra trên giấy?

Bạn cần phải làm gì để việc thiết lập mục tiêu trở thành một việc làm thường nhật trong đời bạn?

Bạn sẽ làm gì trong bảy ngày tới để thiết lập công việc thường nhật này?

Luca Trần Gia Huấn & các bạn chuyển ngữ từ Mike Murdock, The Leadership Secrets of Jesus (Manila: Lighthouse Inspirational Books & Gifts, 2001), tr. 138-141.

Kiểm tra tương tự

Sách mới – Cầu nguyện với thánh kinh dành cho người trẻ

Quý độc giả thân mến, “Cầu nguyện với Thánh Kinh” vừa lạ lùng, lại vừa …

3 điều người trẻ đúng và 3 điều phụ huynh biết sẽ tốt hơn

Đừng đối xử với người trẻ như thể chúng luôn sai. Nhưng cũng đừng đối …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *