Bộ phim mới của Linh mục Dòng Tên cho thấy ngành vật lý giúp chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa

EMTY (Irvine, California, 11-8-2012, CNA) – Bộ phim mới của Cha Robert Spitzer – triết gia, linh mục và cũng là nhà sản xuất – nhằm mục đích hợp nhất đức tin và lý trí qua việc tuyên bố rằng sự tồn tại của Thiên Chúa có thể được chứng minh thông qua các bằng chứng khoa học.

“Chúng tôi nghĩ toàn bộ câu chuyện những bằng chứng vật lý về sự hiện hữu của Thiên Chúa đã không được kể trên các phương tiện truyền thông”, vị Linh mục Dòng Tên nói với CNA. “Chúng tôi tin chắc rằng bằng chứng vật lý cho thấy sự tồn tại của Thiên Chúa và chắc chắn những bằng chứng đó không bị lấy đi”.

Bộ phim tài liệu dài 49 phút, có tựa đề “Nguồn gốc Vũ trụ”, trình bày việc 8 nhà vật lý thảo luận về lý thuyết Big Bang (vụ nổ, khai sinh vũ trụ), những thuyết vật lý hiện đại và cuối cùng là thảo luận về việc cần có một đấng sáng tạo.

Cùng thực hiện bộ phim với Lm. Spitzer là nguyên Hiệu trưởng Đại học Gonzaga và là người sáng lập Trung tâm Magis về Đức tin và Lý trí, bộ phim có Michael Heller của Đài Thiên văn Vatican, Giải Nobel Arno Penzias, và hàng loạt các giáo sư thuộc Đại học Harvard và Cambridge.

Khi lựa chọn các nhà vật lý cho bộ phim, Cha Spitzer muốn chắc chắn rằng tất cả các nhà khoa học là “những nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực này, là những nhân vật của thế giới, họ phải là người đoạt một giải thưởng Nobel, giải thưởng Templeton, hoặc đến từ Đại học Harvard, Cambridge hoặc từ các viên chức hàng đầu của NASA”.

Các nhà khoa học “hầu như nhất trí với nhau” và khẳng định rằng không thể nào vũ trụ là do ngẫu nhiên và không có mục đích – ngài nói.

Trong phim, sau khi thảo luận về lý thuyết Big Bang và khẳng định lý thuyết ấy một cách khoa học, các nhà vật lý nói rằng vẫn phải có một sự khởi đầu, hoặc nguyên nhân tạo thành vũ trụ, ngay cả với các lý thuyết vật lý hiện đại cũng đồng ý như thế. “Khi vũ trụ là hư vô, nó không thể chuyển động từ trong hư vô mà phải có cái gì khác để làm điều đó, và cái gì khác đó phải là một đấng sáng tạo siêu việt”, Cha Spitzer nói.

Cha tuyên bố rằng đấng sáng tạo này phải tồn tại vượt không gian và thời gian, bởi vì trước khi có vụ nổ Big Bang, thì không có gì tồn tại, bao gồm cả không gian và thời gian.

Cuốn phim có 2 phiên bản, bản tài liệu gốc và một bản Công giáo với phần phụ thêm nhằm bổ sung căn tính sâu sắc của Công giáo và quan niệm triết học – nhà sản xuất và cũng là Linh mục Dòng Tên nhấn mạnh.

Khi được hỏi nếu như người Công giáo thực sự cần bằng chứng về sự hiện hữu của Thiên Chúa, Cha Spitzer nói đến 3 cách khác nhau khi người ta diễn đạt thông tin này. “Chúng ta có những nhà phân tích, những nhà nghiên cứu uyên bác và những người có thẩm quyền đưa ra những quyết định ở mức độ cao”, Cha nói. Những nhà phân tích, nghiên cứu uyên bác thực ra không cần điều này”.

Cha đã đưa ra ví dụ những người tập trung cảm giác có thể quan sát vẻ đẹp trong thiên nhiên và biết Thiên Chúa tồn tại mà không cần bằng chứng. Cha Spitzer nói rằng Cha không là một người trong số đó, và cùng với các nhà khoa học, triết học và luật sư khác, ngài cần có thêm sự giải thích.

“Điều đó không có nghĩa là bạn nhất thiết phải cần bằng chứng, nhưng nó có nghĩa là bạn cần có bằng chứng để bạn có thể có được một số xác minh độc lập về Thiên Chúa, tất nhiên bởi vì, nếu bạn có trực giác đó thì bạn sẽ không bị đẩy quá giới hạn. Có khoảng 35% số người có trực giác như thế”.

Bộ phim của Cha nhằm mục đích hướng đến nhóm người không thể nhìn nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa nếu như không có giải thích khoa học.

Bộ phim “Nguồn gốc Vũ trụ” hiện có trên trang web của Trung tâm Magis, của Ignatius và sẽ có trên Amazon vào giữa tháng 8. Một chương trình trình chiếu cho giáo xứ cũng có thể mua trên trang web “Nguồn gốc Vũ trụ” http://www.cosmicoriginsfilm.com/

Mai Trang

Nguồn: http://emty.org/ViewNewsDetail.aspx?EC=6uLjIip0LDY%3d-P21pZD0zNzAmTmV3c1BLPTExMTk5

Kiểm tra tương tự

Điều gì sẽ xảy ra tiếp sau Khóa họp I của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành?

Khóa họp thứ nhất của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành đã bế …

Chuẩn bị hành trình về Nhà Cha

“Ý của Cha tôi là tất cả những ai tin vào người Con, thì được …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *