CĐ. Thiên Thần: Hiệp Thông Trong Bí Tích Thánh Thể

5

Hiệp cùng với anh em Dòng Tên Việt Nam mừng năm thánh 400 năm Dòng Tên tại truyền giáo tại Việt Nam, lúc 21h00 ngày 7 tháng 3, anh em cộng đoàn Đức Mẹ Trên Đường cùng với lớp tiền tập Thiên Thần hiệp thông với toàn thể anh em  Giêsu hữu Dòng Tên Việt nam trong giờ chầu Thánh Thể tại Thánh Đường Giáo xứ Thiên Thần. Trong giây phút linh thiêng này, trước Bí Tích Thánh Thể Tình Yêu, tất cả anh em Dòng Tên Việt Nam hiện diện trước Thánh thể, Đấng đã lôi kéo và quy tụ anh em  trong thân thể của Dòng.  Trong khoảnh khắc này, anh em được mời gọi sống lại kinh nghiệm của cha thánh Inhã về Thiên Chúa, từ đó tìm gặp lại chính mình trong Thiên Chúa, một kinh nghiệp gặp gỡ và được lôi kéo đến với Thiên Chúa nhờ tình yêu nhưng không của Ngài. Một kinh nghiệm từ Bí Tích Thánh Thể tuôn trào sự sống, và lan tỏa tình yêu cho thế giới.

1 2 3 4

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 62

 

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 61

TTMY 61  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *