[Chiêm ngắm và cầu nguyện cùng tôi] 2: Đức Giêsu buồn sầu đau đớn trong vườn cây dầu

 

Tác giả: Karl Rahner

Ôi Giêsu, Ngài thực sự hiện diện nơi đây với chúng con. Ngài ở với chúng con như một phàm nhân, trong thịt và máu, trong trái tim và linh hồn. Và cả cuộc sống nhân sinh của Ngài cũng hiện diện với chúng con, vì nó không chỉ là quá khứ, nhưng đã bước vào thực tại vĩnh cửu trong trái tim Ngài.

Và những thời giờ Ngài phải chiến đấu và dằn vặt đau khổ trong vườn cây Ôliu cũng hiện diện cùng với chúng con, và đó là những thời khắc mà chúng con muốn tôn thờ qua đức tin và đức mến, trong sự chân thành và lòng biết ơn, với sự cảm thương và sự ăn năn hối lỗi trong suốt giờ này.

Trong vinh quang trên thiên quốc, linh hồn nhân loại của Ngài lúc ấy đã nhận thấy ý muốn bất diệt và vĩnh cửu của Chúa Cha là muốn Ngài trải qua những thời khắc trong vườn cây Ôliu. Ngay cả trong lúc này, trái tim Ngài vẫn tôn sùng ý muốn ấy của Cha. Để rồi linh hồn và trái tim Ngài hiện diện cùng với chúng con.

Ngài ở với chúng con, Đấng đã kinh qua nỗi cùng khốn trong vườn cây Ôliu. Và giờ đây những gì ngài đã trải qua và gánh chịu đã chỉ là quá khứ: không còn sầu thương, chẳng còn đắng cay và đau đớn nào của của tử thần khả dĩ đạt đáo trái tim Ngài nữa. Và bởi đó, chúng đã được Chúa Cha chúc lành. Nhưng tự bởi những gì trái tim Ngài đã trải qua và nghiệm thấy, trái tim ấy vẫn là trái tim lưu dấu đầy những kinh nghiệm đau khổ sầu não. Chính qua trái tim này mà Ngài hiện diện nơi đây với chúng con. Thánh tông đồ đã từng nói về Ngài trong thư gửi tín hữu Do Thái 5:7 rằng, trong những ngày Ngài còn ở dưới dương thế, bởi những tiếng kêu gào khóc lóc thảm thiết, Ngài tiến dâng những lời cầu nguyện và khẩn nài lên Chúa Cha, là Đấng có thể cứu Ngài khỏi chết, và Ngài đã học được thế nào là vâng phục từ những gì Ngài đã kinh qua. Chính là con người này mà giờ đây chúng con thờ lạy Ngài. Và giờ chúng con thân thưa với Ngài, là Đấng đã trở nên những gì Ngài là ngang qua những thống khổ trong vườn cây Ôliu:

Lạy Chúa Giêsu, bởi vâng phục mà Ngài học biết ở vườn cây Ôliu, xin dủ lòng thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, bởi sự trao hiến mà Ngài đã xác quyết trong cuộc chiến can trường ở vườn cây Ôliu, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, bởi Ngài đã sẵn sàng chịu đau khổ, chịu thử thách và đã chứng minh trong vườn cây Ôliu, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, bởi tình yêu Ngài dành cho chúng con không hề suy chuyển trong vườn cây Ôliu, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, bởi sự tốt lành đã vượt thắng những cay đắng trong vườn cây Ôliu của Ngài, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, bởi lòng can trường trước sau như một trong vườn cây Ôliu, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, bởi lòng khiêm nhường chẳng hề lay chuyển trong vườn cây Ôliu, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, bởi nỗi buồn sầu đau đớn trong những thời khắc kinh hoàng ấy, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, bởi nỗi kinh hãi và run sợ của Ngài, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã phủ phục dưới đất, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã kiên trì cầu nguyện ba lần, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, linh hồn Ngài đau buồn cho tới nỗi chết, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã cầu nguyện cho chén đắng khổ đau được cất đi, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã nói: “xin đừng làm theo ý Con, một theo ý Cha,” xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã kêu gào thảm thiết: “Abba, Cha ơi,” xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã ba lần nói tiếng xin vâng với thánh ý Chúa Cha, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã bị các môn đệ bỏ rơi, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã được các thiên thần đến ủi an, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã chảy mồ hôi máu trong vườn cây Ôliu, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã biết và gánh chịu mọi đau khổ vì chúng con, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã biết mọi tội lỗi thế gian trong vườn cây Ôliu, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã cảm thấy ghê tởm tội lỗi của tất cả mọi người trong mọi thời đại, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, trái tim Ngài đã buồn sầu vì tội lỗi của con trong vườn Cây Ôliu, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã sẵn lòng chịu đựng mọi sự trong vườn Cây Ôliu, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, trái tim Ngài đã vô cùng đau khổ vì những đau thương của Ngài trở nên vô ích, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã cảm thấy bị Thiên Chúa bỏ rơi trong vườn Cây Ôliu, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã vâng phục hoàn toàn trước thánh ý bất khả thấu triệt của Chúa Cha, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, tình yêu của Ngài dành cho Thiên Chúa không hề lay chuyển cho dù dường như Ngài đã từng có chút phẫn nộ, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng trong vườn Cây Ôliu đã cầu nguyện cho hết thảy những ai đang đau khổ, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, trong vườn Cây Ôliu Ngài đã là một kẻ bị ruồng bỏ thê thảm nhất trong số những kẻ bị bỏ rơi, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, trong Vườn Cây Ôliu, Ngài đã thay mặt tất cả những ai đang kêu gào thảm thiết lên Chúa Cha từ những đau khổ cùng cực của họ, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, trong vườn Cây Ôliu, Ngài đã trở nên mẫu gương cho tất thảy những ai đang bị cám dỗ, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, trong vương Cây Ôliu, Ngài đã an ủi tất cả những ai đang phải vất vả vật lộn trong giờ lâm tử, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, trong vườn Cây Ôliu, Ngài là lãnh tụ của hết thảy những người đang chịu đau khổ bởi tội lỗi của thế gian, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, trong vườn Cây Ôliu, Ngài đã chia sẻ đau đớn và thất vọng của toàn thế giới, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, trong vườn Cây Ôliu, Ngài đã hiểu thấu mọi khổ đau, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, trong vườn Cây Ôliu, Ngài đã hứa ban thiên đàng cho tất thảy những kẻ bị bỏ rơi, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, trong vườn Cây Ôliu, Ngài đã yêu và vẫn yêu mọi kẻ tội nhân, xin thương xót chúng con.

Chuyển ngữ: Ngô Văn Đương, S.J.

Kiểm tra tương tự

Sự thinh lặng của Thiên Chúa – Kỳ 3: Mặc khải về một bức tranh rộng lớn hơn

Sự thinh lặng của Thiên Chúa và mầu nhiệm Nhập Thể   Quan điểm nhập …

Suy tư Tin Mừng Chúa Nhật 12 Thường Niên: Chúa muốn nói gì với con?

Tuần trước, khi trở về thăm quê hương, tôi có dịp gặp gỡ và trò …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *