Chiêm Niệm Để Được Tình Yêu

-Nature-god-the-creator-23175799-670-446Bình minh ló rạng trời đông
Vầng dương e ấp ánh hồng trong mây
Lưới vàng ai phủ vườn cây
Ngàn muôn tia sáng tựa dây tơ vàng
Suối reo chim hót rộn ràng
Ngân nga réo rắt xốn xang ngày về
Bốn bề khung cảnh đê mê
Cỏ cây hoa lá tựu tề đong đưa
Như vừa chợt tỉnh cơn mưa
Long lanh sương đọng lưa thưa trên cành

Nhẹ nhàng dạo mắt nhìn quanh
Tầm nhân ký họa bức tranh diệu kỳ
Đố ai họa sĩ sánh bì
Năm châu bốn bể đến thi thố tài
Thế nhân che mắt bịt tai
Miệng môi câm nín không ai sánh tày
Kỳ công Thiên Chúa mỗi ngày
Ban cho nhân thế điều hay tốt lành
Phận người bụi đất mỏng manh
Tình yêu Thiên Chúa tác thành chở che.
(Như Thế, S.J.)

Kiểm tra tương tự

Giới thiệu Phút Hồi Tâm: “Từ Tro Bụi Đến Vinh Quang”

Mùa Chay là thời điểm Thiên Chúa dành tặng cho con cái của mình, trao …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ánh sáng Con …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *