Chủ đề: Hướng Dẫn Sống Thao Luyện Linh Thao Trong Kỳ Dịch Covid-19 (9/4/2020)

Hướng dẫn sống Linh Thao số 12

 

Chúa Giêsu bị bắt và số phận môn đệ

 

Anh chị em thân mến,

 

Trong việc thao luyện, hôm nay chúng ta bước vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu sau khi Ngài bị quân lính đến bắt và điệu về cho giới lãnh đạo Do Thái theo TM Gioan, chúng ta được thấy số phận của mình.

 

1/ Về biến cố Chúa Giêsu bị bắt (Ga 18,1-11), chúng ta lưu ý đến một số điểm nhấn như sau:

 

– Thuộc hạ của thượng tế và pharisiêu đến với Chúa bằng đèn đuốc và khí giới. Đó là khí giới giết người nhằm báo trước cái chết của Chúa sắp xảy ra (c3).

 

– Cuộc trao đổi của Chúa với quân lính bộc lộ hai cái nhìn: quân lính tìm Đức Giêsu lịch sử để đem về cho giới lãnh đạo giết chết – Chúa trả lời: “Chính-Ta-Là” (egô eimi), là danh xưng chỉ về chính Thiên Chúa mà người Do Thái tôn thờ. Trả lời như thế Chúa cho thấy rằng Ngài là Thiên Chúa tự nộp mình chứ không phải là tội nhân mà họ trừng phạt – biến cố “họ lùi lại và ngã xuống đất” báo trước sự thật thần linh sẽ chiến thắng, còn sự gian ác loài người sẽ bị tiêu diệt. Làm sao để sống với Chúa trong cuộc thương khó này, chúng ta nhận được ánh sáng đó? Vì thực sự họ sẽ giết Ngài và đóng đinh Ngài trên thập giá!

 

– Hai môn đệ được nêu lên làm bài học cho chúng ta ở đây: Giuđa phản bội khi chỉ điểm cho quân lính nơi Chúa ở và đứng chung với họ để bắt Chúa – Phêrô ngược lại đứng ra bảo vệ Chúa, nhưng Chúa không chấp nhận vì ông vẫn sử dụng khí giới giết người dù để cứu Thầy!

 

– Lời Chúa tuyên bố: “Nếu các anh tìm bắt tôi, thì hãy để cho những người này đi” (c8). Những người này là các môn đệ. Tại sao? Thưa, vì Chúa tự mình bước vào cuộc khổ nạn để cứu độ loài người và các môn đệ cũng là đối tượng phải được cứu độ. Sau này các ông mới đi theo Chúa để sống lối sống mới như Chúa đã nói với Phêrô: “Nơi Thầy đi, bây giờ anh không theo đến được, nhưng sau này anh sẽ đi theo” (Ga 13,36).

 

2/ Về số phận người môn đệ ở diễn từ ly biệt II (Ga 15-16), tôi xin chép lại bản viết ngày 7/4 để anh chị em đọc lại.

 

Diễn từ cũng khởi đầu bằng dụ ngôn về cây nho: mời gọi môn đệ ở lại trong Đức Giêsu để được cắt tỉa và sinh hoa trái – được ở trong tình yêu tự hiến của Ngài mà sống chính tình yêu đó cho nhau để nên bạn hữu của Ngài (15,1-17).

 

– Sống tình yêu đó, môn đệ sẽ bị thế gian ghét bỏ bởi lẽ nó đã ghét Ngài trước và các môn đệ đã được chọn và tách khỏi thế gian – Lý do thế gian ghét môn đệ vì nó không nhận biết Cha, cho dù nó đã được chính Ngài mặc khải – Tuy nhiên, các môn đệ vì Ngài sẽ sai Thánh Thần đến làm chứng về Ngài cùng với các môn đệ (15,18-27).

 

– Môn đệ Đức Giêsu chắc chắn bị thế gian bách hại: vì nó không biết Cha và không biết Đức Giêsu – nhưng Ngài ra đi để sai Đấng Bảo Trợ đến chứng minh thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và về việc xét xử. Chính lúc đó môn đệ được dẫn vào sự thật toàn vẹn. Vì Thánh Thần lấy những điều Đức Giêsu dạy mà loan báo cho môn đệ (16,1-15).

 

– Đức Giêsu ra đi hiến tế nhưng sẽ mau trở lại với môn đệ: Lời loan báo này được mô tả bằng từ ngữ “một ít nữa… rồi lại một ít nữa”. Một ít nữa các ông không thấy vì Ngài đi hiến tế, nhưng rồi một ít nữa các ông lại thấy vì Ngài phục sinh và hiện diện với các ông bằng hình thức mới. Như vậy các ông sẽ sống kinh nghiệm từ đau buồn đến niềm vui và là niềm vui đó không ai lấy đi được. Lúc đó các môn đệ xin bất cứ điều gì đều sẽ được (nên nhớ bất cứ điều gì ở đây không có nghĩa là bất cứ điều gì, mà chỉ có một điều có giá trị hơn bất cứ điều gì ở trần gian: ơn đi theo Đức Giêsu). Bởi lẽ lúc đó môn đệ được Cha yêu mến vì đã tin vào Đức Giêsu (16,16-30).

 

Lời kết: Chúa một mình bước vào cuộc khổ nạn, nhưng không mồ côi vì có Cha ở cùng; đến lượt môn đệ cũng thế sẽ gặp gian nan khốn khó, nhưng không sợ vì Chúa đã thắng thế gian (16,31-33).

 

Xin ơn Thánh Thần đào luyện để chúng ta sống tình yêu (agapê) của Chúa Giêsu và để chúng ta nên môn đệ của Ngài và được tham dự vào cuộc bách hại với Ngài.

 

Ad Majorem Dei Gloriam

 

Lm Giuse Lê Quang Chủng,SJ.

 

Kiểm tra tương tự

5 vị thánh bạn có thể kêu cầu khi tình cảm gặp rắc rối

Nếu đang gặp rắc rối với những vấn đề của trái tim thì luôn có …

Cách chữa lành hiệu quả

Mấy tuần này tôi thường nghe về phong trào chữa lành. Thực ra, nhu cầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *