Bí quyết lãnh đạo của Giê-su (Bí quyết 32): Chúa Giê-su tạo điều kiện cho người khác chuộc lỗi lầm

“Ta sẽ thasunder-as-jesus-christ thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa”- Gr 31: 34

Ai cũng mắc sai lầm. Tất cả mọi người

 Hãy đọc tiểu sử của các nhà đại triệu phú. Nhiều người trong số họ phá sản nhiều lần. Chỉ đơn giản họ khám phá ra rằng thất bại không dẫn đến cái chết. Thất bại chỉ đơn thuần là một cách nhìn mà thôi.

Chúa Giê-su không bao giờ xa lánh những người mắc lỗi lầm trong đời.

Phê-rô là một trong những môn đệ thân tín của Ngài. Nhưng Phê-rô lại chối Ngài. Rồi sau đó ông thú nhận tội lỗi của mình và được Chúa Giê-su tha tội. Từ đó ông trở thành một tông đồ vĩ đại trong lịch sử Giáo Hội.

1David thú nhận mình phạm tội ngoại tình với Bát Se-va. Thiên Chúa tha thứ cho ông. Hãy nhìn Samson xem. Ông rơi vào cám dỗ tình ái với Delilah, nhưng ông lại là một trong những chiến thắng trong đức tin trong Thư gởi tín hữu Do Thái 11:32.

Hãy học cách tha thứ cho chính mình. Học cách tha thứ người khác. Mọi người ai cũng từng làm người khác tổn thương. Họ luôn đau đáu gánh nặng lỗi lầm đó trong lòng. Hãy cho họ một cơ hội nữa.

Mọi lỗi lầm đều có thể sửa chữa.

 Chúa Giê-su biết điều này.

 Cầu Nguyện

Lạy Cha, cũng như Cha đã tha thứ cho con, xin đặt nơi con một trách nhiệm để tha thứ cho bản thân và cho người khác. Cha thấu rõ lỗi lầm của con. Xin dạy con biết cho người khác một cơ hội nữa. Con nguyện xin nhờ Chúa Giê-su Kitô.

Câu Hỏi

Trong công việc bạn đã trải nghiệm thất bại nào?

Cuối cùng thì thất bại đó giúp bạn điều gì?

Khi có ai đó làm hỏng một việc gì đó quan trọng đối với bạn thì bạn phản ứng ra sao?

Luca Trần Gia Huấn & các bạn chuyển ngữ từ Mike Murdock, The Leadership Secrets of Jesus (Manila: Lighthouse Inspirational Books & Gifts, 2001), tr. 128-129.

Kiểm tra tương tự

Mùa lá bay

Người lữ khách tần ngần trước cánh Rừng Thu, như đang cố gom vào tầm …

Đức tin và sự bắt bớ

Niềm tin Kitô giáo và những bắt bớ xưa đến nay luôn đi với nhau …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *