Cùng Chúa tiến về Emmaus: Thứ Hai sau Chúa Nhật Mùa Chay 1

Cùng Chúa Tiến về Emmaus

Tĩnh tâm Mùa Chay và Phục Sinh 2021

với tinh thần của thánh Edith Stein.

 

6. Thứ Hai sau Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay.

 

  • Lời Thánh Edith Stein

“Hiến dâng hoàn toàn cho Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta, đó là điều đòi hỏi chúng ta để bộ mặt trái đất có thể được thay đổi. Với một sự cậy trông đầy niềm tin chúng ta phải phó thác linh hồn theo sự lôi kéo mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần”.

 

  • Lời Chúa

“Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống”

(Ga 8,12).

 

  • Suy niệm.

Đạo là đường.

Đường đi của người Công Giáo là chính Chúa Giê-su.

Ánh Sáng chiếu soi tín hữu trên đường cũng chính là Chúa Giê-su.

Theo Chúa, đời mỗi người chắc chắn sẽ thay đổi.

Sự thay đổi đưa con người bước ra khỏi bóng tối để tìm thấy Ánh Sáng.

Ánh Sáng này không thiêu rụi và huỷ diệt sự sống, mà Ánh Sáng này đem lại sự sống.

Ai muốn thay đổi chính mình để từ bỏ lối sống cũ và nhận được sự sống mới, và ai muốn Chúa thay đổi thế giới xung quanh mình là gia đình, hàng xóm, nhóm bạn, cộng đoàn, giáo xứ, thì như thánh Edith Stein mời gọi, hãy can đảm “hiến dâng hoàn toàn cho Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta, đó là điều đòi hỏi chúng ta để bộ mặt trái đất có thể được thay đổi”.

Chắc chắn không dễ để hiến dâng hoàn toàn đâu. Theo thói thường, miệng nói hiến dâng nhưng luôn vẫn dính bén cái gì rất đời trên con người, vẫn bám víu vào cái gì đó rất trần tục. Vì thế, chúng ta cùng cầu xin Chúa, để “với một sự cậy trông đầy niềm tin chúng ta, chúng ta quyết phó thác linh hồn theo sự lôi kéo mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần”.

 

  • Tâm Tình thiêng liêng và lời cầu nguyện cuối ngày của Bạn.

 

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Cùng Đức Giáo …

Tuần I Mùa Chay: Tạ ơn với Phút Hồi Tâm

Phút Hồi Tâm của Thánh Inhã Loyola bắt đầu bằng lời tạ ơn Thiên Chúa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *