Điều gì làm nên sự khác biệt nơi Dòng Tên? (5)

Đức Giáo Hoàng Phaolô III trao cho Thánh Inhã trọng sắc (Regimini Militantis Ecclesiae) thành lập Dòng Tên ngày 27.09.1540

Tác giả: Hồng Y Avery Dulles, S.J.

Phúc Âm hóa thế giới

Tôi cho rằng điều cần kíp nhất đối với Dòng Tên là đưa ra được một viễn tượng rõ ràng hơn cho mục đích của mình. Các thành viên bận rộn trong rất nhiều hoạt động khác nhau đến nỗi sự hợp nhất bị lu mờ. Nhìn thấy điều này các Đức Giáo Hoàng gần đây đã đưa ra rất nhiều lời khuyên. Đức Phaolô VI đã nhắc các Giêsu hữu rằng họ là một dòng tu chứ không phải là một thể chế thế tục; rằng họ là dòng giáo sĩ chứ không phải là một hội đoàn giáo dân; rằng họ hoạt động tông đồ chứ không phải đan sĩ; rằng họ buộc phải vâng phục Đức Giáo Hoàng chứ không phải tự làm theo ý riêng.

Đức Gioan Phaolô II, trong việc hướng dẫn các Giêsu hữu dấn thân vào công cuộc tân Phúc Âm hóa, đã chỉ ra một điểm hoàn toàn phù hợp với ý định thành lập của Dòng. Thánh I-Nhã đã kiên quyết đặt tên Dòng theo tên Chúa Giêsu, vị thủ lãnh đích thực. Linh thao đặt trọng tâm nơi Tin Mừng. Rao giảng phúc âm chính là những gì mà các Giêsu hữu tiên khởi đã làm khi họ thực thi sứ vụ tại các thị trấn của Italy. Họ sống đời sống khó nghèo của Phúc âm. Rao giảng Tin Mừng là tất cả và là điểm cốt lõi thánh Phanxico Xavie đã làm trong những chuyến hành trình gian khó của ngài. Và rao giảng Tin Mừng là tâm điểm trong tất cả các hoạt động tông đồ của Giêsu hữu: trong việc giảng dạy, nghiên cứu, trong đời sống thiêng thiêng và trong tông đồ xã hội. Hơn nữa rao giảng Tin Mừng là điều mà thế giới hôm nay cần nhất. Dung mạo Chúa Giêsu trong Tin Mừng vẫn không mất đi sự hấp dẫn. Vậy ai có đủ tư cách để trình bày dung mạo đó cho thế giới hôm nay hơn những thành viên của Dòng tu mang tên Ngài?

(Hết)

Nguồn: https://www.americamagazine.org/faith/2007/01/15/what-distinguishes-jesuits
Chuyển ngữ: Huy Văn
Hiệu đính: Trung Thu

Kiểm tra tương tự

[Chuyên đề Năm Thánh Inhã] Suy niệm kinh Dâng Hiến

[Đặc nét của thánh Inhã] Đức Kitô hiến tế làm mẫu gương cho Thánh Inhã

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *