ĐTC dâng Lễ cùng với các tu sĩ Dòng Tên tại nhà thờ Giê-su – Roma

DTCĐTC Francesco dâng Thánh Lễ tại nhà thờ Giê-su cùng với các tu sĩ Dòng Tên trong ngày Kính Thánh Danh Cực Trọng Giê-su . Thánh Lễ cũng nhằm tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Giáo Hội một vị thánh mới, thánh Phê-rô Favre, linh mục đầu tiên của Dòng, đã được ghi vào sổ các thánh vào ngày 17/12/2013 vừa qua. Cùng đồng tế với ĐTC, có Hồng Y Agostino Vallini, Giám Mục Yves Boivineau, thành Annecy, giáo phận nơi Favre được sinh ra; và cùng hiện diện có khoảng chừng 350 tu sĩ Dòng Tên. Bên cạnh đó, hiện diện trong Thánh Lễ còn có các cộng tác viên của Dòng và những giáo dân khác.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nhắc nhớ lời của thánh Phao-lô “Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Ðức Kitô Giêsu. Ðức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế.” (Phi 2,5-7). “Chúng ta, các Giê-su hữu, chúng ta muốn được ghi dấu ấn Danh của Chúa Giê-su, chiến đấu dưới cờ Thập Giá, có nghĩa là: có cùng một cảm thức với Đức Ki-tô. Điều ấy muốn nói: suy nghĩ như Đức Ki-tô, ước muốn như Ngài muốn, nhìn như Ngài nhìn, bước đi như Ngài bước đi. Nghĩa là thực hành điều mà Ngài đã làm và cùng một cảm thức của Ngài, cảm thức của trái tim Ngài.

ĐTC nói tiếp: “Trái tim của Đức Ki-tô là trái tim của vị Thiên Chúa, Đấng vì tình yêu đã tự hủy mình. Mỗi người trong chúng ta, các Giê-su hữu, những người theo Chúa Giê-su phải luôn sẵn sàng tự hủy chính mình. Chúng ta được kêu gọi thực hiện cuộc tự hạ này: trở nên “trống rỗng”. Trở nên những người không đặt trung tâm đời sống ở chính bản thân bởi vì trung tâm của Dòng là Đức Ki-tô và Giáo Hội của Ngài. Thiên Chúa luôn là vị Thiên Chúa của điều hơn, vị Thiên Chúa luôn làm chúng ta ngạc nhiên. Và nếu Thiên Chúa của những điều ngạc nhiên không ở trung tâm thì Dòng của chúng ta mất định hướng. Vì điều ấy, là Giê-su hữu có nghĩa là người với những suy nghĩ không đóng lại, những suy nghĩa luôn mở ra: bởi vì luôn luôn nhắm đến chân trời mà nơi đó vinh quang của Thiên Chúa luôn luôn lớn hơn, vinh quang ấy làm chúng ta ngạc nhiên không ngừng. Đây chính là điều chúng ta luôn trăn trở, sự trăn trở thánh thiện và xinh đẹp.”

….

Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng của ngài: “Chúng ta là những người luôn trong sự giằng co, chúng ta cũng là những người mâu thuẩn và rời rạc, tội lỗi. Nhưng chúng ta muốn bước đi dưới cái nhìn của chúa Giê-su. Chúng ta nhỏ bé, chúng ta tội lỗi, nhưng chúng ta ước muốn chiến đấu dưới cờ Thập Giá trong Dòng mang danh Giê-su. Chúng ta, những người ích kỷ, nhưng chúng ta muốn sống một cuộc sống được thôi thúc bởi những ước muốn to lớn. Chúng ta làm mới lại sự dâng hiến của chúng ta cho Chúa Vĩnh Hằng của vũ trụ, với sự trợ giúp Mẹ vinh quang của Chúa, chúng ta có thể ước muốn, khao khát và sống những cảm thức của Đức Ki-tô – Đấng đã tự hủy chính mình. Như thánh Phê-rô Favre đã viết “chúng ta không bao giờ tìm kiếm nơi cuộc sống này một danh nào khác ngoài danh Đức Giê-su”. Và chúng ta cùng cầu nguyện xin Đức Mẹ đặt chúng ta cùng với Con của Mẹ.

 Chuyển ngữ một vài đoạn trong bài Giảng của Đức Thánh Cha
Giu-se Nguyễn Hiền Nhu

Kiểm tra tương tự

Điều gì sẽ xảy ra tiếp sau Khóa họp I của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành?

Khóa họp thứ nhất của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành đã bế …

Chuẩn bị hành trình về Nhà Cha

“Ý của Cha tôi là tất cả những ai tin vào người Con, thì được …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *