Đừng sợ, vì bạn đẹp lòng Thiên Chúa, vì bạn quan trọng đối với Thiên Chúa!

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

 

 

Sợ hãi đang vây bủa cuộc đời, đang nhan nhản hiện diện ở khắp mọi nơi: trong gia đình, nơi học đường, tại hãng xưởng và ngay cả trong những nơi tưởng rằng là thánh thiêng nhất. Giữa những “con sóng” tạo nên rất nhiều sự sợ hãi này, một gợn sóng nhỏ trỗi dậy với âm thanh dịu dàng nhưng rất mạnh mẽ: Đừng Sợ!

 

Lời này Chúa đã nói với ông Da-ca-ria, với Mẹ Maria và sau này với cả các môn đệ lênh đênh trên biển đời đầy hiểm nguy. Hôm nay lời này cũng nói với từng người trong chúng ta, khi chúng ta đang bị biết bao luồng gió gây sợ hãi đe doạ và đang manh nha cuốn phăng chúng ta. Nhưng dù thế nào, chúng ta vững vàng và xác tín rằng: Thiên Chúa rất yêu thương chúng ta, Người không bao giờ quên chúng ta cả, vì mỗi người trong chúng ta rất quan trọng đối với Thiên Chúa. Vì thế, bạn ơi đừng sợ nhé! Chúa kìa đang ở bên bạn, ở trong trái tim của bạn đó.

 

Để đi sâu vào trong sứ điệp cao quý của hai từ “Đừng sợ”, chúng ta cùng chiêm ngắm Mẹ Maria, để rồi với ơn Thánh Thần Chúa, chúng ta rút ra được những tâm tình thật đẹp, thật mạnh mẽ và dịu dàng của Thiên Chúa, Đấng quyền năng và giàu lòng thương xót nói với chúng ta.

“Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa”. Đức Maria, Đấng đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng đầy ân sủng được Thiên Chúa tuyển chọn. Ân sủng của Chúa làm cho Mẹ trở nên người phụ nữ tràn đầy phúc lành hơn mọi phụ nữ, và ân sủng của Thiên Chúa làm cho Mẹ không hãi sợ, để Mẹ can đảm đón nhận sứ mạng Chúa trao. “Đừng sợ” là lời trấn an, là sứ điệp của Thiên Chúa đem lại sức mạnh và niềm tin tưởng cho mỗi người chúng ta.

Hôm nay lời ‘Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúacũng dành cho chúng ta. Hơn nữa, lời này là một lời quan trọng đối với chúng ta trong xã hội hôm nay, vì sự sợ hãi đang vây bủa xung quanh chúng ta. Chúng ta sống trong thời gian của nhiều đổi thay ở mọi phương diện của cuộc sống. Nhiều điều nền tảng bị lung lay. Nhiều câu hỏi được đặt ra: Dựa vào đâu để tôi còn có thể hy vọng? Nơi đâu còn có thể tin tưởng? Cái gì gìn giữ và nâng đỡ tôi đây?.

 

Câu trả lời là: xin đừng sợ, vì bạn đẹp lòng Thiên Chúa, vì bạn quan trọng đối với Thiên Chúa.

 

Đừng sợ hãi, ân sủng của Thiên Chúa nói với chúng ta rằng: Kìa có một Đấng đang muốn bạn được sống thật tốt. Đó là Đấng Hiện Hữu, chứ không phải là một cái bóng nào cả. Đấng đó là Thiên Chúa, là mầu nhiệm sâu nhất và là Chúa của mọi tạo vật. Thiên Chúa mong muốn cho bạn một cuộc sống tốt lành. Ngài giữ gìn và nâng đỡ. Ngài yêu thương bạn và đã chọn bạn từ muôn thuở, Ngài đã ghi khắc bạn trong lòng bàn tay Ngài, như đã được nói đến nơi ngôn sứ I-sai-a: “Hãy xem, Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta” (Is 49,16).

 

Không bao giờ Thiên Chúa quên bạn. Không bao giờ đâu bạn ơi!

 

Hơn nữa, Thiên Chúa không chỉ ở bên bạn và ở với bạn, mà Ngài còn ở trong bạn nữa. Ngài đã tự chia sẻ và tự ban tặng chính Ngài cho bạn. Ngài sống trong bạn và trong trái tim của bạn, vì bạn rất đẹp lòng Ngài và vì bạn rất quan trọng đối với Ngài, Đấng tạo dựng nên bạn và luôn yêu thương bạn.

Hơn nữa, Bạn chính là đền thờ của Chúa Thánh Thần và bạn luôn được Thiên Chúa chúc phúc.

Thật vậy, lời chúc phúc của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người, cho Mẹ Maria, cho bạn và cho tôi. Thiên Chúa chúc phúc cho mỗi người chúng ta với tất cả phúc lành của Chúa Thánh Thần, qua sự hiệp thông với Đức Ki-tô ở trên thiên quốc. Thánh Phao-lô nói với chúng ta rằng: “Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-su Ki-tô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu” (Ep 1,4-6).

Thiên Chúa đã chọn mỗi người chúng ta, Thiên Chúa đã ghi khắc mỗi người chúng ta trong bàn tay nhân ái của Chúa. Với Thiên Chúa, mỗi người chúng ta thật quan trọng. Trong sâu thẳm của tình yêu vô điều kiện, mỗi người chúng ta rất đẹp lòng Thiên Chúa, dù cho cuộc đời này có “tô lên” bất cứ “màu gì” trên trang sách cuộc đời chúng ta.

Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng và người Cha nhân ái luôn ở bên chúng ta, là con cái của Người.

Như thế, là người con của Thiên Chúa, là người em của Chúa Giê-su và là người luôn sống trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng ta sống và đi từng bước trên hành trình đời này cùng với Mẹ Maria.

Thật đẹp thay, khi được ở bên Mẹ và chúng ta luôn ôm ấp lời Thiên Sứ của Chúa dành cho Mẹ và cho chúng ta:

 

“Bạn ơi, xin đừng sợ, vì bạn đẹp lòng Thiên Chúa,

vì bạn rất quan trọng đối với Thiên Chúa”.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Lễ Ngũ …

Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật: Nhận lấy Chúa Thánh Thần

Hôm nay là ngày lễ trọng đại. Giáo hội vẫn tin ngày Chúa Thánh Thần …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *