[Đường thập tự hôm nay] Chặng thứ mười ba: Môn đệ hạ xác Chúa Giê-su

Lời Chúa: (Mc 15, 42-45)

 Chiều đến, vì hôm ấy là ngày áp lễ, tức là hôm trước ngày sa-bát, nên ông Giô-xếp tới. Ông là người thành A-ri-ma-thê, thành viên có thế giá của hội đồng, và cũng là người vẫn mong đợi Triều Đại của Thiên Chúa. Ông đã mạnh dạn đến gặp tổng trấn Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-su. Nghe nói Người đã chết, ông Phi-la-tô lấy làm ngạc nhiên, và cho đòi viên đại đội trưởng đến, hỏi xem Người đã chết lâu chưa. Sau khi nghe viên sĩ quan cho biết sự việc, tổng trấn đã cho ông Giô-xếp lãnh lấy thi hài.

Khi Đức Giê-su đã sinh thì, ông Giô-xếp A-ri-ma-thê cùng ông Ni-cô-đê-mô (Ga 19, 38-39) đến hạ xác Người. Hai ông là những môn đệ âm thầm, không công khai, không có mặt trong những phép lạ Đức Giê-su đã làm, cũng không cùng Ngài trong biến cố vào thành Giê-ru-sa-lem như nhóm mười hai. Thế nhưng, đang khi các môn đệ trốn chạy thì hai ông lại hiện diện cùng Đức Giê-su trong lúc Ngài đau khổ. Hạ xác Đức Giê-su xuống, các ông phú trong tay Mẹ Ngài. Đức Ma-ri-a ẵm lấy người con yêu quý trong một hình hài lấm đầy máu và vết thương. Nhìn gương mặt đau thương của con mà tâm hồn Mẹ như nát tan. Từng gai nhọn, từng dấu đinh trên thân thể Đức Giê-su như in sâu vào trái tim Mẹ. Nước mắt của Mẹ cứ thế lăn dài trên từng vết thương của Đức Giê-su. Con Mẹ đã chết và Mẹ khác nào cũng đã chết cùng con mình khi nỗi đau như thể lưỡi đòng đâm thâu tâm hồn.

Đức Ma-ri-a đã kết hợp nên một với những khổ đau của Đức Giê-su trên con đường khổ giá. Đức Giê-su chịu đánh đòn, Mẹ đớn đau. Ngài ba lần gục ngã xuống đất, Mẹ bấy nhiêu lần trầy trụa tâm hồn. Đức Ma-ri-a đã sống từng giây phút hiện tại với Đức Giê-su mà chẳng bận tâm về những gì sẽ đến với mình trong tương lai. Mẹ một lòng phó thác vào thánh ý Thiên Chúa như lời xin vâng Mẹ đã thưa trong biến cố truyền tin: “Xin Chúa cứ làm như lời sứ thần truyền” (Lc 1, 38).

Với tâm tình phó thác và tin tưởng vào thánh ý Chúa, Đức Ma-ri-a đã luôn vững bước trong hành trình đức tin. Mẹ đã trung thành hiệp nhất với Đức Giê-su trong mọi biến cố đau thương, và luôn đứng kề bên thập giá trong giờ phút Đức Giê-su lâm chung trên đồi Can-vê (Ga 19, 25). Quả vậy, trên đỉnh đồi Can-vê giờ đây nổi bật lên chân dung của một con người xứng đáng đứng cạnh bên Đức Giê-su, đó là Đức Ma-ri-a.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Đức Ma-ri-a

diễm phúc cùng chịu đau khổ với Ngài trong công cuộc cứu độ nhân loại.

Xin cho con luôn biết noi gương Mẹ

tin tưởng, phó thác và trung thành theo sát chân Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời.

 

Minh Thiện, S.J.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Con có …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Trở nên …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *