Giáo Huấn Về Năm Đức Tin Của ĐTC Benedict XVI Trong Kinh Truyền Tin 28-10-2012 (>>MP3<<)

“Tân Phúc Âm hóa … chính là hành trình tái khám phá Đức Giê-su Ki-tô, tái khám phá chân lý Đức Giê-su Ki-tô, tái khám phá ân sủng của Ngài, và tái khám phá “ý định” của Ngài,…”

 

 

Tham dự buổi đọc kinh Truyền Tin với ĐGH Benedict thứ 16, hôm Chúa Nhật, ngày 28 tháng 10 năm 2012, tại quảng trương thánh Phê-rô, có hơn 50 ngàn tín hữu từ các nước khác nhau về hành tại Rô-ma, nhân dịp bế mạc Thượng HĐGMTG kỳ thứ 13 (khai mại ngày 08/10/2012 và kết thúc trong Thánh Lễ Chúa Nhật sáng nay 28/10/2012). Trong bài huấn giáo của mình, ĐTC đã mời gọi các tín hữu cùng tạ ơn Thiên Chúa vì kỳ họp của Thượng HĐGMTG lần thứ 13 đã diễn ra trong bầu khí hiệp nhất huynh đệ và đầy sự soi sáng của Thần Khí. Mở đầu bài huấn dụ ĐTC nói:

Anh chị em thân mến!

Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới lần thứ 13 đã kết thúc với Thánh Lễ sáng nay tại Đền thờ thánh Phê-rô. Sau ba tuần làm việc, các Giám Mục đã gặp gỡ nhau để bàn về chủ đề Tân Phúc Âm hóa để loan truyền đức tin Kitô giáo. Toàn thể Giáo Hội đã được diễn tả qua Thượng Hội Đồng lần này, vì thế, với sự dấn thân của mình, nhờ vào ân sủng của Thiên Chúa, chắc chắn sứ mạng Tân Phúc Âm hóa này rồi sẽ trổ sinh hoa trái. Trên hết, Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới là dịp thể hiện tình hiệp thông mạnh mẽ nơi Giáo Hội. Và vì thế, giờ đây tôi muốn cùng anh em tạ ơn Thiên Chúa, vì một lần nữa, Ngài đã cho chúng cảm nghiệm được vẻ đẹp nơi sự hiện hữu của Giáo Hội, và chúng ta kinh nghiệm được điều này rõ hơn trong thế nay hôm nay, một thế giới mà con người đang đối diện với những thách thức nhưng cũng đầy hy vọng.

Thật ý nghĩa biết bao khi Thượng Hội Đồng Giáo Mục Thế Giới lần này diễn ra đúng vào thời điểm kỷ niệm 50 năm Khai mạc Công đồng Chung Vaticano II cũng như dịp khai mạc Năm Đức Tin. Lúc này cũng là thời điểm thích hợp để chúng ta nhớ đến Chân Phước Gioan XXIII cũng như Vị Tôi Tớ Chúa là Đức Phaolô VI. Vì điều này giúp chúng ta hiểu rằng, Tân Phúc Âm hóa không phải là một khám phá của chúng ta, nhưng nó đã được phát triển một cách năng động trong Giáo hội từ 50 năm qua khi có những bằng chứng rõ ràng cho thấy có một sự thay đổi ở những quốc gia có truyền thống Ki-tô Giáo từ xa xưa, như là ai đó đã từng nói rằng “thế giới là sứ vụ”.

Vì thế, nó là một nhu cầu cấp bách để đổi mới việc công bố Tin Mừng trong xã hội đang bị tục hóa, trong một chân lý hiển nhiên lưỡng diện; một mặt, Đức Giê-su Ki-tô luôn là một sứ điệp mới mẻ để đáp lại những mong đợi của con người trong mọi thời đại, mặt khác sứ điệp của Ngài cần được thông truyền trong một cách thức ứng hợp trong những bối cảnh xã hội và văn hóa luôn luôn biến đổi.

Chúng ta có thể nói được gì vào thời điểm kết thúc những ngày làm việc miệt mài vừa qua của Thượng HĐGMTG? Về phần mình, tôi đã lắng nghe và đã nhận được rất nhiều nguồn phản tỉnh và nhiều kiến nghị, với sự trợ giúp của Ban thư ký của Thượng HĐGM cũng như các cộng tác của tôi, tôi cố gắng sắp đặt và xếp theo diễn trình, để trao cho toàn thể Giáo Hội một bản văn tổng hợp có tổ chức, và những chỉ định phù hợp. Cho đến giờ sau chót chúng ta có thể nói rằng qua Thượng HĐGMTG này thì sự dấn thân để canh tân thiêng liêng của toàn thể giáo hội, canh tân thiêng liêng cho một thế giới bị tục hóa đã và đang được tăng cường mạnh mẽ, và cuộc canh tân này chính là hành trình tái khám phá Đức Giê-su Ki-tô, tái khám phá chân lý Đức Giê-su Ki-tô, và tái khám phá ân sủng của Ngài, tái khám phá “ý định” của Ngài, để nhờ thế con người được cùng với Thiên Chúa, dưới ánh sáng mầu nhiệm siêu việt của Thiên Chúa.

Chúng ta hãy phó dâng cho Đức Nữ Trinh Maria hết thẩy hoa trái của lao công Thượng HĐGMTG vừa mới kết thúc. Chính Mẹ, là ngôi sao sáng của công cuộc Tân Tin Mừng hóa, Mẹ sẽ chỉ dạy cùng nâng đỡ chúng ta mang Chúa Ki-tô cho hết thẩy muôn người, với lòng cậy trông và vui mừng.

Lời kêu gọi

Trong những ngày gần đây, một cơn lốc tố dữ dội đã và đang tàn phá, gây ảnh hưởng nặng nề đối với đất nước Cuba, Haiti, Jamaica và Bahamas. Nó đã làm cho nhiều người thiệt mạng, và gây thiệt hại nặng về vật chất, buộc nhiều người phải rời bỏ nhà cửa của họ. Tôi muốn những anh chị em ấy biết là tôi luôn gần gũi họ, và tôi luôn nhớ đến họ là những người đang phải gánh chịu thiệt hại bởi trận thiên tai này, trong lúc này, tôi cũng mời tất cả anh chị em cầu nguyện và liên đới với họ, để mong làm giảm bớt nỗi đau của các gia đình nạn nhân, và rộng tay hỗ trợ cho hàng ngàn người đang trong cơn nguy khốn.

Chào thăm

Trong phần chào thăm những nhóm, hội, đoàn hành hương đang hiện diện trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin này, ĐTC nói: Anh chị em thuộc khối nói tiếng Anh thân mến! Tôi xin chào mừng hết thẩy anh chị em đang hiện diện nơi đây. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã ban lại mắt sáng cho anh thanh niên mù bằng những lời: “Đức Tin của anh đã chữa anh”. Vì chúng ta vừa đánh dấu thời điểm kết thúc Thượng HĐGMTG về Tân Phúc Âm hóa, chúng ta hãy canh tân lưỡng diện, vừa canh tân đức tin vào Đức Ki-tô, vừa canh tân sự dấn thân của chúng ta vào công cuộc loan truyền Tin Mừng chữa lành và vui mừng của Đức Ki-tô. Nguyện Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em và hết thẩy gia đình anh chị em.

Augustin Nguyễn Thái Hiệp, S.J.

chuyển ngữ và giới thiệu.

Kiểm tra tương tự

Điều gì sẽ xảy ra tiếp sau Khóa họp I của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành?

Khóa họp thứ nhất của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành đã bế …

Chuẩn bị hành trình về Nhà Cha

“Ý của Cha tôi là tất cả những ai tin vào người Con, thì được …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *