Giao Mùa

…And God said:
‘Let us make man in our own image,
in the likeness of ourselves’ (Gn 1: 26)

Thu…
Mà chưa phải là Thu
Ùa về thung lũng sương mù miên man
Trời thêm một chút nắng tàn
Dệt nên màu lá nửa vàng nửa xanh

Nửa chừng Thu đẹp mong manh
Lững lờ trôi giữa khúc quanh vội vàng
Nửa theo nguyệt tận trăng tàn
Nửa còn níu kéo trễ tràng loay hoay

Trời thêm chút gió lắt lay
Lao xao mưa lá vàng bay rợp trời
Chòng chành cánh lá phai phôi
Mùa giao mùa, những bồi hồi rưng rưng…

Bỗng dưng yêu cái nửa chừng
Như yêu những thoáng ngập ngừng dở dang
Bỗng yêu những cái lỡ làng
Như yêu những mảng đa đoan phận người

Tôi…
Mà chưa phải là Tôi
Dặm trường còn đó xa xôi hành trình
Mỗi ngày một chút chuyển mình
Để nên nguyên dạng nguyên hình
…là Tôi.

Cao Gia An, S.J.
Tháng Arrupe – Loyola 27.09.2011

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *