[Giêsu là ai?] Trong hang đá của bạn, ai đó đang ngỏ lời?

Trong hang đá của bạn, ai đó đang ngỏ lời?

 

Hãy thử lắng tai nghe.

Trong hang đá của bạn, chỉ có sự thinh lặng.

Không cần lời nói: ở đó có Mẹ Maria, Hài nhi và thánh Giuse. Không một ai lên tiếng. Điều gì đã xảy ra mà không cần lời nói.

Bạn có nhận thấy: khi ở nhà, giữa nhóm bạn, trên truyền hình… mọi người nói rất nhiều.

Trong hang đá, không ai nói một lời. Tất cả diễn ra trong thing lặng. Ngay cả những mục đồng đến gặp mẹ Maria, thánh Giuse và Hài nhi, họ đến trong thinh lặng.

Trước khi đi, các mục đồng bảo nhau: “Nào ta cùng đi gặp Ngôi Lời”.

Trong sự thinh lặng nơi hang đá, lời duy nhất chính là Hài Nhi.

Trong thinh lặng, một mình Thiên Chúa nói; và Lời của Ngài chính là Hài Nhi.

Bạn đã từng là một hài nhi.

 

Giêsu là ánh sáng trong bóng tối, là lời trong thing lặng

 

Nhưng Hài nhi ấy là lời nào?

Lời của niềm vui, chắc chắn là như vậy: một đứa trẻ luôn là một niềm vui;

Là tình yêu, bởi vì một gia đình đang lớn lên.

Nhưng một đứa trẻ cũng là lời của tiếng khóc: ngay khi được sinh ra, trẻ nhỏ cất tiếng khóc. Hài nhi Giêsu cũng cất tiếng khóc, cũng cựa quậy, cũng nở nụ cười, cũng muốn được yêu thương và chăm sóc giống như các trẻ thơ khác.

Hài nhi Giêsu là lời Thiên Chúa nói với chúng ta: “Hãy quan tâm tới tôi và bạn sẽ được hạnh phúc”.

Ta có muốn chăm sóc Hài nhi Giêsu? Ta có muốn hiểu biết về Ngài?

 

Hãy hành động giống như các mục đồng

 

Để nhận biết Đức Giêsu, thánh sử Luca, tác giả cuốn Tin Mừng thứ ba, mời gọi ta hành động giống như các mục đồng. Trong bóng tối của màn đêm, họ đi về phía ánh sáng, về phía Ngôi Lời, để nhận biết Đấng vừa mới hạ sinh.

Đi về phía Đức Giêsu có nghĩa là bước ra khỏi bóng tối và tiến về phía ánh sáng; là ra khỏi điều xấu để vươn tới điều tốt hơn, là thoát khỏi nỗi sợ hãi và hướng về niềm vui.

 

Quang Khanh, S.J. chuyển dịch từ cuốn sách: CARLO MARIA MARTINI, Chi è Gesù?, Edizioni San Paolo, Milano 2012.

Kiểm tra tương tự

Các bệnh nhân nhí: Chúng con hiểu Đức Thánh Cha lắm

  Ngày 12 tháng Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã viết thư cho các …

Đức Thánh Cha: Tình yêu là gì?- Người ta biết rất ít!

Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương trong buổi Tiếp Kiến Chung 15.04.2024 | …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *