[Giới thiệu sách] HỘI THÁNH CỦA ĐỨC KITÔ- Một Khoa Giáo Hội Học Có Tính Kinh Thánh Hôm Nay

Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một con người, một lời loan báomột dân tộc. Đó chính là trật tự có tính lịch sử và thần học. Quả thật, Thiên Chúa đã trao ban một con người  là Đức Giêsu Kitô để Ngài làm đối tượng của đức tin và nền tảng của ơn cứu độ. Và rồi, lời loan báo bao giờ cũng tập trung vào Con Người ấy. Người là nội dung của sứ điệp rao giảng. Hội Thánh tiên khởi đã loan báo về Đức Giêsu Kitô và tuyên bố những gì nhờ Người, Thiên Chúa đã thực hiện. Như thế, Hội Thánh là kết quả và là một đáp trả lại hành động của Thiên Chúa trong Đức Kitô.

Thế nên, nếu quá đặt nặng tính cơ cấu mà không quan tâm đủ tới yếu tố Hội Thánh là một dân tộc, một cộng đoàn được cứu độ, chúng ta sẽ làm mất đi vẻ đẹp và sự phong phú của Hội Thánh. Nhưng nếu quá nhấn mạnh đến một loạt những tính chất đặc thù của Hội Thánh mà không chú trọng đến Đức Kitô chịu đóng đinh, chúng ta sẽ làm cho Hội Thánh trở nên “chênh vênh” vì thiếu đi nền tảng. Hội Thánh- đúng như đòi hỏi của mình- cần phải trình bày một dung mạo tròn đầy của Đức Giêsu Kitô chứ không phải là những phân mảnh, như thể Người bị che khuất đi trong Giáo Hội. Do đó, tiến trình đúng đắn là đi từ trung tâm của Tin Mừng, nghĩa là đặt điểm khởi nơi Đức Kitô tới bản chất của Hội Thánh và các hoạt động của Hội Thánh.

Tác phẩm “HỘI THÁNH CỦA ĐỨC KITÔ”- Một Khoa Giáo Hội Học Có Tính Kinh Thánh Hôm Nay của tác giả Everett Ferguson được Lm. Đaminh Nguyễn Đức Thông, CSsR, chuyển sang Việt Ngữ, như một nỗ lực trình bày một lối nhìn về Giáo Hội học đặt trên nền tảng Tin Mừng. Nói khác đi, tất cả những gì liên quan đến Giáo Hội học, đều phải đặt nền trên Kitô học vì chính Đức Kitô đem lại cho Hội Thánh sự hiện hữu, ý nghĩa và mục đích. Sách được cơ cấu thành sáu chương. Ba chương đầu triển khai phương châm cho rằng Kitô học và Cứu độ luận quyết định cho Giáo Hội học. Ba chương cuối áp dụng nhận thức này cho thừa tác vụ, việc phượng từ và đời sống Hội Thánh. Trong chiều hướng đó, tác phẩm này sẽ tự giới hạn vào Tân Ước, với mục đích là trình bày một nền thần học Thánh Kinh về Hội Thánh.

Sách do Nhà Sách Đức Bà Hòa Bình phát hành, hiện được bán tại các Nhà Sách Công Giáo trên toàn quốc. Giá Sách: 80.000đ

Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả!

Công Trình, SJ

Kiểm tra tương tự

Sự thinh lặng của Thiên Chúa – Kỳ 2: Ngôn ngữ của sự thinh lặng

Sự thinh lặng của Chúa trong Kinh Thánh   Trong Cựu Ước, Thiên Chúa nói …

Sự thinh lặng của Thiên Chúa – Kỳ 1: Câu hỏi đầy đau đớn

Nhiều người bị choáng ngợp bởi những gì đang diễn ra trong thời đại chúng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *