GX Tạo Tác: tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giê-su

18g00 ngày 19-04-2014 – Trong bầu khí trầm lắng, cộng giáo xứ Tạo Tác tưởng cử hành nghi thức tưởng  niệm cuộc thương khó của Chúa Giê-su. Như Cha xứ Giuse chia sẻ: Thánh Gioan ngợi ca cuộc thương khó hết sức bi thương của Chúa Giê-su, thân thể nát tan, sức tàn, lực kiệt, nhưng ngay trong những hoàn cảnh khó khăn nhất – tâm hồn Ngài vẫn luôn hướng về Cha – và thi hành ý định của Cha – ý định yêu thương và tận hiến cho con người. Thiên Chúa muốn chúng ta đón nhận tình yêu của Ngài qua cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giê-su. Vì vậy, bầu khí trầm lắng của chiều thứ sáu Tuần Thánh bi thương, nhưng không tuyệt vọng.

Suy tôn Thánh Giá
Cha chủ tế hôn kính Thánh Giá

Sau nghi thức Suy Tôn Thánh Giá – cộng đoàn cùng nhau sống lại cuộc thương khó của Chúa Giê-su qua việc đi Đàng Thánh Giá trọng thể (7 chặng đàng thánh giá theo Tin Mừng Gioan).

Đi Đàng Thánh Giá

 

Sau đây là những hình ảnh nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giê-su và đi Đàng Thánh Giá:

Ban Truyền Thông GX Tạo Tác

Tuần Thánh 2014

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 54

   

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 53

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *