Trang nhà / Giáo Xứ / Tạo Tác

Tạo Tác

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 44

TTMY 44 File IN

Xem tiếp »

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 43

TTMY 43

Xem tiếp »

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 42

 

Xem tiếp »

Bản Tin “Tạo Tác Mên Yêu” Số 41

TTMY 41

Xem tiếp »

Bản tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 40

Xem tiếp »

Giáo xứ Tạo Tác: Diễn nguyện Giáng sinh 2019 – Phần II

Xem tiếp »

Giáo xứ Tạo Tác: Diễn nguyện Giáng sinh 2019 – Phần I

Xem tiếp »

Thiếu nhi Giáo xứ Tạo Tác làm hang đá Giáng sinh 2019

Xem tiếp »

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 10/2019 (số 35)

Ban truyền thông Giáo Xứ Tạo Tác 10/11/2019 Link download: https://dongten.net/wp-content/uploads/2019/11/35.-TTMY-35-T10.2019.pdf  

Xem tiếp »

Giáo xứ Tạo Tác: Đại hội Khánh nhật Truyền giáo 2019

Cùng nhìn lại các sự kiện chính trong ngày Đại hội Khánh nhật Truyền giáo lần thứ V vừa diễn ra tại Giáo xứ Dòng Tên Tạo Tác – Giáo phận Đà Lạt.     Quốc Tuấn, SJ

Xem tiếp »