Hành trình thiêng liêng của Mẹ Têrêsa được minh hoạ!

Cuộc sống của Mẹ Têrêsa Calcutta thật phi thường: lòng quảng đại, đấu tranh không mệnh nỏi cho công bình, tình yêu và sự chăm sóc của Mẹ dành cho người nghèo nhất giữa những người nghèo, và sự đơn sơ trong cả lời nói lẫn việc làm.
Nhưng điều đánh động tôi nhất về cuộc đời của Mẹ không phải là khả năng nhìn thấy và nhận biết nỗi đau khổ trong thế giới này, nhưng là lòng can đảm để sống nỗi đau ấy trong chính thân thể của Mẹ. Mẹ muốn lôi về mình một số thực tại đau đớn nhất như bệnh tật và sự thờ ơ.
“Căn bệnh lớn nhất của thời đại không phải là lao phổi hay phong hủi; mà chính là sự dửng dưng và vô tâm. Chúng ta có thể dùng thuốc để chữa trị những căn bệnh thể lý, nhưng những căn bệnh như cô đơn, đau khổ và tuyệt vọng thì chỉ có thể chữa trị bằng tình yêu.”
Ngày 4/9/2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phong thánh cho Mẹ Têrêsa. Mẹ trở nên một vị thánh chính thức của Giáo Hội Công Giáo. Chúng tôi mời bạn cùng chúng tôi bước đi trên hành trình thiêng liêng dẫn Mẹ đến sự thánh thiện. Chúng ta cũng cầu nguyện cho chúng ta cũng có sự can đảm để làm chứng và trở nên một nguồn chữa lành của Chúa Kitô trong một thế giới hết sức cần đến nó.
Marigina Bruno
 
 
 

Kiểm tra tương tự

14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

NIHIL OBSTAT: 22–02–2023 Phanxicô Xaviê Nguyễn Hai Tính, SJ Censor Librorum IMPRIMI POTEST: 27–03–2023 Giuse …

Những biến cố truyền tin trong đời tôi

  Có thể nói, biến cố Thiên thần Gabriel truyền tin cho Mẹ Maria là …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *