Hình ảnh Linh thao sinh viên & giới trẻ khóa Đà Lạt 1

Hình ảnh 5 ngày linh thao sinh viên và ngày giao lưu sinh hoạt tại trung tâm mục vụ Đà Lạt

[youtube]https://youtu.be/aalo4MvVqLI[/youtube]

Video của Phan Nguyên

Mời bấm vào đây để xem toàn bộ hình ảnh

(Hình ảnh lấy từ le lam vu google photos)

https://photos.google.com/share/AF1QipPhFuLEgBMyTuwMOueZ62Oh9uGrfrTcw4C8iNd6xECkyWQghactnKa3rlMrkOZ7yQ?key=cFF4ejVzQkx3YkZiaFNjY0VZYm9XM3dKMlV0SDZ3

IMG_4355

 

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *