Hình ảnh Linh thao sinh viên & giới trẻ khóa Đà Lạt 1

Hình ảnh 5 ngày linh thao sinh viên và ngày giao lưu sinh hoạt tại trung tâm mục vụ Đà Lạt

[youtube]https://youtu.be/aalo4MvVqLI[/youtube]

Video của Phan Nguyên

Mời bấm vào đây để xem toàn bộ hình ảnh

(Hình ảnh lấy từ le lam vu google photos)

https://photos.google.com/share/AF1QipPhFuLEgBMyTuwMOueZ62Oh9uGrfrTcw4C8iNd6xECkyWQghactnKa3rlMrkOZ7yQ?key=cFF4ejVzQkx3YkZiaFNjY0VZYm9XM3dKMlV0SDZ3

IMG_4355

 

Kiểm tra tương tự

“Trước khi cho con thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết con!” – Linh Thao Sinh Viên

“Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó…” Khi đến …

Nhờ Linh Thao Sinh Viên, con tìm lại được người Cha con đã lãng quên…

  Ba thân mến!  Con vừa trở về phòng sau khi gặp gỡ vị đồng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *