Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Hiển Linh Năm A

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Mt 4, 12-23

  1. Theo Phúc âm Mát-thêu, Đức Giêsu bắt đầu sứ mạng rao giảng về Nước Trời từ khi nào và ở đâu? Đọc Mt 4,12-13.17. Còn theo Phúc âm Luca, Đức Giêsu bắt đầu sứ mạng ở đâu? Đọc Lc 4,14-23.
  2.  Phúc âm Mát-thêu đã dùng bao nhiêu lần câu “để ứng nghiệm lời ngôn sứ” . Đọc Mt 1,22; 2,15.17.23; 4,14; 8,17; 12,17; 13,35; 21,4; 27,9. Mát-thêu có ý muốn nói gì khi dùng nhiều lần câu ấy?
  3.  Nadarét và Caphácnaum thuộc những chi tộc nào? Bài Phúc âm này có nói tên hai chi tộc đó không?
  4.  Đoàn dân ngồi trong tối tăm là ai? Ánh sáng huy hoàng bừng lên là do đâu? Đọc Mt 4,15-16.
  5.  Đọc Mt 4,17. Lời giảng của Đức Giêsu có giống với lời giảng của Gioan trong Mt 3,2 không? Tại sao lại giống nhau? Có gì khác nhau không?
  6.  Theo Mát-thêu, Đức Giêsu bắt đầu sứ mạng rao giảng bằng cách làm gì? Đọc Mt 4,18-22.
  7.  So sánh Mt 4,18-20 với Mt 4,21-22. Tìm những điểm giống nhau và khác nhau.
  8.  Đọc kỹ Mt 4,18-22. Hãy tìm 4 động từ quan trọng làm nên ơn gọi môn đệ. Đây có phải là lần đầu Đức Giêsu gặp bốn ông này không? Sau khi đã theo Thầy Giêsu, có khi nào họ trở lại đánh cá không?
  9.  Các ngư phủ lưới cá trở thành những kẻ “chài lưới người ta”. Theo bạn, lưới cá và lưới người có khác nhau không? Tại sao Đức Giêsu lại chọn các ngư phủ làm môn đệ?
  10.  Đọc bài Phúc âm này, bạn thấy việc đáp lại tiếng gọi của Thầy Giêsu khó ở chỗ nào?

 

Kiểm tra tương tự

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG NĂM A Mt 3,1-12 1. Lời …

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM A Mt 24,37-44 1. Trong …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *