Hỏi đáp Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Tiệc Ly

(Dựa theo bản văn: Paschale Solemnitatis (viết tắt: Ps) – Đây là

Thông tư của Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích về việc chuẩn bị và cử hành Đại Lễ Phục Sinh, ngày 16.1.1988)

1/ H: Ý nghĩa của ngày Thứ Năm Tuần Thánh – Thánh Lễ Tiệc Ly?

Đ: Giáo hội bắt đầu Tam Nhật Vượt Qua và tưởng nhớ Bữa tối sau cùng của Chúa Giêsu, mà trong đó Ngài bị phản bội, Ngài tỏ lộ tình yêu cho những ai thuộc về Ngài, Ngài dâng hiến thịt và máu mình lên Chúa Cha dưới hình bánh và rượu rồi trao cho các Tông đồ, để các ông chia sẻ với nhau, và rồi Chúa Giêsu truyền lệnh cho các ông và những người kế vị các ông trong chức linh mục cử hành hy lễ này đến muôn đời’. (x. Ps. 44)

2/ H: Trong Thánh Lễ Tiệc ly tưởng niệm các mầu nhiệm nào?

Đ: Thiết lập Bí tích Thánh Thể; truyền chức tư tế; và lệnh truyền của Chúa Giêsu về tình yêu thương huynh đệ ; do đó, bài giảng nên diễn giải các điểm này. (x.Ps.45)

3/ H: Hát Kinh Vinh Danh? (Suốt mùa Chay chúng ta đã không hát Kinh này)

Đ: Trong khi hát Kinh Vinh Danh, thì rung và kéo chuông, hoặc làm theo tục lệ địa phương. Sau đó không kéo hay rung chuông nữa (giữ thinh lặng) cho đến khi hát Kinh Vinh Danh trong Canh Thức Vượt Qua (tối thứ Bảy Vọng Phục Sinh), trừ phi Hội Đồng Giám mục hoặc Đấng Bản quyền địa phương đã qui định cách khác. Cũng trong khoảng thời gian này, đàn và các nhạc cụ khác chỉ dùng để hỗ trợ tiếng hát. (x.Ps. 50)

4/ H: Nghi thức rửa chân có ý nghĩa gì?

Đ: Theo truyền thống, nghi thức rửa chân cho những người đàn ông đã được tuyển chọn được tổ chức trong ngày này, để nói lên ý nghĩa tinh thần phục vụ và bác ái của Chúa Kitô, Đấng đã đến ‘không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ’. (x. Ps. 51)

5/H: Việc tiến hành kiệu Mình Thánh Chúa sang bàn thờ phụ được cử hành thế nào?

Đ: Sau lời nguyện hiệp lễ, việc kiệu Mình Thánh Chúa được tiến hành: người cầm thánh giá đi đầu, tiếp đến là linh mục mang Mình Thánh Chúa, cùng với giúp lễ cầm đèn cháy sáng và bình hương, kiệu dọc nhà thờ đến bàn thờ phụ đã được trang hoàng xứng đáng ; trong khi đó, hát thánh thi “Nào ca hát” (Pange lingua) hoặc một vài bài thánh ca nào khác kính Mình Thánh Chúa. Nghi thức kiệu Mình Thánh Chúa không được tổ chức trong các nhà thờ không cử hành nghi lễ phụng vụ tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa vào chiều Thứ Sáu. (x. Ps. 54)

Lưu ý 1: Bàn thờ phụ đặt nhà tạm hay hộp đựng Mình Thánh không được làm theo kiểu nhà mồ, vì nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa không nhằm biểu thị nơi táng xáng Chúa, nhưng chỉ nhằm lưu giữ để cho rước lễ vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. (x. Ps. 55)

Lưu ý 2: Sau Thánh Lễ Tiệc Ly, các tín hữu được khuyến khích dành thời giờ thích hợp trong buổi tối hay đêm đến chầu Thánh Thể long trọng như đã được sắp xếp cho từng giới hay đoàn thể […] Tuy nhiên, từ nửa đêm trở đi, không tổ chức chầu Mình Thánh Chúa trọng thể nữa, vì đã bắt đầu vào ngày tưởng niệm cuộc Thương Khó Chúa. (x. Ps. 56)

6/ H: Còn nghi thức nào sau Thánh Lễ Tiệc Ly?

Đ: Sau thánh lễ hôm nay, lột khăn bàn thờ. Các thánh giá trong nhà thờ phải phủ khăn tím hay khăn đỏ, trừ phi chúng đã được phủ khăn vào Thứ Bảy trước Chúa Nhật V Mùa Chay. Tắt hết các đèn trước tượng ảnh các Thánh. (x. Ps. 57)

Kiểm tra tương tự

Các bệnh nhân nhí: Chúng con hiểu Đức Thánh Cha lắm

  Ngày 12 tháng Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã viết thư cho các …

Đức Thánh Cha: Tình yêu là gì?- Người ta biết rất ít!

Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương trong buổi Tiếp Kiến Chung 15.04.2024 | …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *