Kinh Sáng Soi, nguồn gốc & ý nghĩa

 

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

 

Từ ngày còn ấu thơ, chúng tôi những trẻ nhỏ Công Giáo được quý Cha, quý Sơ và các anh chị Giáo Lý Viên dạy đọc lời kinh Sáng Soi vào đầu giờ học giáo lý. Chúng tôi cũng được khuyên đọc lời kinh ngắn gọn này trước mỗi việc hằng ngày chúng tôi làm. Khi lớn lên bước vào nhiều môi trường sống khác nhau, chúng tôi đều nghe lời kinh Sáng Soi được cất lên trong nhiều trường hợp: trước khi ca đoàn tập hát, trước khi một nhóm chia sẻ Lời Chúa bắt đầu, trước khi một linh mục bắt đầu gợi ý cầu nguyện cho giờ Linh Thao tĩnh tâm.

Nhiều bậc cha mẹ còn khuyên con mình, trước khi khởi sự bất cứ việc làm nào, như học hành, thi cử, lái xe… nên đọc lời kinh Sáng Soi.

“Cúi xin Chúa sáng soi, cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen”.

Lời kinh Sáng Soi này có gốc gác ở đâu, được Giáo Hội dùng trong các dịp nào và có ý nghĩa gì cho đời sống tâm linh của người Công Giáo?

Xin mời Anh Chị Em cùng coi và nghe phần Youtube dưới đây:

Kiểm tra tương tự

Nghệ thuật và Đức tin: Tuần 5 Mùa Chay năm A

Xem video tiếng Anh tại Cái chết đe dọa sự sống trong câu chuyện về …

Những biến cố truyền tin trong đời tôi

  Có thể nói, biến cố Thiên thần Gabriel truyền tin cho Mẹ Maria là …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *