Kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

 

Kính Thánh Têrêsa, một vị thánh sống đơn sơ khiêm nhường.

Kính Thánh Têrêsa, người hằng yêu Chúa trong mọi sự.

Trọn một niềm trung tín mãi, để thuộc chọn về Chúa mãi.

Xin thánh nhân nguyện cầu cho con biết sống đơn sơ khiêm nhường.

Trong tâm tình của ngày mừng kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (ngày 01 tháng 10), chúng ta nguyện xin thánh nữ chuyển cầu cùng Thiên Chúa, ban cho mỗi người, cách đặc biệt những cá nhân và những hội đoàn đã nhận thánh nhân làm thánh bảo trợ, luôn biết sống thánh thiện và khiêm tốn, hầu có thể làm đẹp lòng Thiên Chúa như gương của thánh nữ.

Trước bối cảnh đại dịch covid-19 đang diễn ta phức tạp, chúng ta cùng nguyện xin thánh nữ tuôn đổ những cơn mưa hoa hồng trên tất cả chúng ta: nguyện xin những bông hồng của bình an, những bông hồng của niềm vui và những bông hồng của sự thân ái sớm nở rộ trên quê hương đất nước chúng ta, cũng như cách chung trên toàn thế giới.

Lạy Thánh Têrêsa,

nguyện ngài ban muôn thánh ân, xuống trên con nơi dương trần.

nguyện ngài dẫn con đi, về cùng Chúa nhân từ,

hưởng tình yêu thiết tha bên trái tim dịu hiền!

(Trích lời bái hát Kính Thánh Têrêsa của tác giả Đăng Khoa)

Kiểm tra tương tự

Suy Tư Tin Mừng CN 2 MVA: Để Chúa đến

Các bạn thân mến! Mỗi lần đến Mùa Vọng, bạn và tôi lại càng ý …

Chúa Giêsu giảng trên núi

Suy niệm tranh Chúa Giảng Trên Núi của hoạ sĩ Carl Heinrich Bloch   Agnes …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *