Làm sao để sống ơn gọi làm Mẹ?

 

Cuộc sống thường nhật của thiếu nữ Maria tại ngôi làng Nazaret vẫn đang diễn ra bình thường bỗng chốc trở nên “khác thường” với sự xuất hiện của sứ thần Gabriel. Lời chào “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ơn sủng, Đức Chúa ở cùng bà” đã mở đầu cho một thông điệp kinh thiên động địa, thông điệp Con Thiên Chúa giáng trần. Với tiếng “Xin Vâng” khiêm hạ của mình, Đức Maria bắt đầu sống một ơn gọi đặc biệt, ơn gọi làm Mẹ Thiên Chúa. Ơn gọi đó cao sang tuyệt mỹ đến độ trở thành mẫu mực cho mọi ơn gọi làm mẹ.

  1. Ơn gọi làm Mẹ gắn liền với việc lắng nghe

Qua sứ thần Gabriel, Thiên Chúa toàn năng đã ngỏ lời với Maria, một lời ngỏ đầy cao quý nhưng thật khó hiểu và cũng khó nghe. Làm sao “nghe” được khi Thiên Chúa cao sang giờ đây hạ cố làm người, làm sao hiểu được khi một Maria thôn nữ rồi đây sẽ thành Mẹ Đấng Cứu Thế. Maria không khỏi bối rối và ngạc nhiên. Thế nhưng, trong tin tưởng và phó thác, Maria khiêm tốn lắng nghe. Và, với tiếng “Xin Vâng” để đời, Maria mở lòng đón nhận Ngôi Lời Sự Sống, cưu mang và hạ sinh Hài Nhi Giêsu. Thế là, Maria trở thành Mẹ đúng thời đúng buổi theo như chương trình cứu chuộc Thiên Chúa đã định. Kể từ đây, Mẹ bằng lòng lắng nghe mọi điều liên quan tới Con Chí Thánh, không chỉ với đôi tai nhưng với trọn cả trái tim và con người của Mẹ.

Còn nhớ ngày Giêsu chào đời tại máng cỏ Bêlem, các mục đồng tiến đến bái thờ và hăng hái kể về người Con Chí Thánh. Trong cái lạnh giá của đêm đông hiu quạnh, Mẹ thinh lặng lắng nghe và lưu giữ mọi kỷ niệm trong lòng. Qua đôi tai, Mẹ nghe thấy các tước hiệu vinh quang như Đấng Cứu Độ hay Đấng Ki-tô Đức Chúa từ giọng nói của các mục đồng. Với con tim, Mẹ nghe được thực tại rõ ràng: Đấng Cứu Độ ấy đang nằm trong nơi máng cỏ hang lừa. Tiếng những người chăn chiên chưa dứt, thì lời cụ già Simêon lại vang lên bên tai Mẹ trong ngày tiến dâng Hài Nhi Giêsu. Con Mẹ rồi đây sẽ trở thành dấu hiệu để cho người đời chống báng. Quả đúng như vậy! Người ta gọi Con Mẹ là tay ăn nhậu, là bạn bè với phường tội lỗi. Và rồi, họ tìm đủ mọi mưu kế để gài bẫy và hãm hại Con Mẹ. Thảm thiết và não lòng hơn, dưới chân đồi Canvê u ám, Mẹ lắng nghe cả tiếng biệt ly của người Con yêu dấu: “Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.” Cuộc đời làm Mẹ của Đức Maria là thế đó. Từ khởi đầu cho tới cùng tận, Mẹ gắn kết chặt chẽ đời mình với Con Chí Thánh qua việc lắng nghe. Nhờ đó, ý định của Thiên Chúa sớm được thành toàn nơi Mẹ.

Hỡi tất cả những ai đang được Thiên Chúa trao mời làm mẹ, xin hãy lắng nghe và can đảm đón nhận hài nhi, hầu kế hoạch của Thiên Chúa được thực hiện đúng thời đúng buổi ở nơi mỗi người!

  1. Ơn gọi làm Mẹ gắn liền với việc bàn hỏi suy tư

Bối rối trước những lời khó hiểu và khó nghe của sứ thần trong ngày truyền tin, Đức Maria không thụ động khép mình, nhưng chủ động mở lòng và lên tiếng sẻ chia. Hẳn rằng, sứ thần Gabriel quá đỗi vui mừng khi lắng nghe thắc mắc của Mẹ. Khác với Dacaria, câu hỏi “bằng cách nào” của Mẹ xuất phát từ một tâm hồn khiêm tốn cần tới sự hướng dẫn của Thiên Chúa qua trung gian sứ thần. Câu hỏi ấy khiến cho lời Thiên Chúa dễ dàng đi vào đôi tai và trái tim Mẹ. Và, thái độ ấy cũng dọn chỗ cho quyền năng Thánh Thần để Thánh Thần có thể tự do hoạt động trong cuộc đời Mẹ. Làm Mẹ Thiên Chúa là biết bàn hỏi thế đó! Nhờ đâu Mẹ được như vậy?

Chắc chắn, chẳng ai dám nghi ngờ việc Mẹ khôn ngoan vận dụng mọi trí lực Thiên Chúa trao ban. Từ lời kể của các mục đồng cho tới lời tiên báo của Simêon hay cụ bà Anna, Mẹ đều lưu giữ và suy đi ngẫm lại trong lòng. Ngày lạc mất Giêsu trong Đền Thờ, Mẹ khắc ghi và nhẩm đi nhẩm lại từng dữ kiện xảy ra. Với một tâm hồn lắng đọng suy tư, Mẹ tiếp tục đặt ra cho Chúa những câu hỏi “bằng cách nào” và thực hiện ra sao. Như thế, Thánh Thần quyền năng tiếp tục hành động và dẫn dắt Đức Maria trong đời làm Mẹ.

Hỡi tất cả những ai đang được Thiên Chúa trao mời làm mẹ, xin hãy để tâm suy tư bàn hỏi, hầu có thể hiểu rõ và tạo chỗ cho Thánh Thần quyền năng!

  1. Ơn gọi làm Mẹ gắn liền với việc thi hành ý Chúa

Nhờ lắng nghe và suy tư bàn hỏi, Mẹ Maria lên đường thực thi những gì Thiên Chúa phán và những điều Thiên Chúa dạy. Khi sứ thần Gabriel từ biệt ra đi, Mẹ đã chẳng chần chừ, nhưng vội vã lên đường thăm viếng bà Êlisabet. Mẹ vội vã với đôi chân, vội vã với đôi tay và với trọn vẹn con người. Vội vã vì Mẹ hiểu rằng Hài Nhi Giêsu, Tin Mừng của Thiên Chúa, cần được khẩn thiết loan báo cho mọi người và mọi thời. Là người đầu tiên đón nhận và sống Tin Mừng Cứu Độ, Mẹ nghiệm được sự thúc bách mạnh mẽ của Tin Mừng.

Sự thúc bách đó khiến Mẹ liên lỉ thực thi ý Chúa. Khi vui cũng như lúc buồn, khi cô đơn cũng như tủi nhục, Mẹ không hề xa rời ý Chúa. Mẹ lắng nghe, suy nghĩ và tìm ý Chúa trong mọi biến cố thường ngày. Cuộc đời làm Mẹ của Đức Maria không kết thúc sau khi hạ sinh Giêsu, cũng chẳng chấm dứt khi Giêsu tắt thở trên cây Thập hình. Mẹ vẫn tiếp tục làm Mẹ: Mẹ của nhân loại, Mẹ của mỗi người. Mẹ vẫn hằng dõi theo và đồng hành với hết thảy mọi người như xưa Mẹ đã đồng hành cùng Giêsu, vì đó là điều đẹp lòng Thiên Chúa.

Hỡi tất cả những ai đang được Thiên Chúa trao mời làm mẹ, xin hãy mau mắn đáp lời và trung tín thực thi ý Ngài!

 

Lạy Đức Trinh Nữ Maria rất thánh là Mẹ Thiên Chúa, xin cầu cùng Chúa cho mỗi người chúng con, hầu chúng con luôn biết lắng nghe, suy tư bàn hỏi, và mau mắn thực hành ý Chúa trong ơn gọi làm “mẹ” Thiên Chúa như lời của Đức Giêsu. Amen!

Fx. Phạm Quang Khanh, S.J.

Kiểm tra tương tự

Những trải lòng của một người đã vượt qua thói cầu toàn

Khi nói đến chủ đề cầu toàn, tôi có đôi điều muốn chia sẻ. Kinh …

10 điều người đàn ông nên tìm kiếm nơi một người phụ nữ

Nhan sắc bề ngoài quan trọng như thế nào? Dựa theo Kinh Thánh, đó không …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *