Lạy Chúa, Con Đây! (137)

 

(Cầu nguyện với Mt 9,9)

Lạy Chúa,
Chúa đến gặp con
khi con đang ngồi trong căn phòng tối của đời mình,
giữa những kẻ thu thuế và tội lỗi.
Ngày qua ngày, con vẫn ngồi đó
tư thế của một người điềm nhiên an hưởng
trong lười lĩnh và thụ động
cắm cúi mải mê với những đồng bạc cắc.
Ngoài kia đời vẫn trôi, ngày vẫn trôi
con thì chỉ biết thu thân trong phòng tối…

Bỗng một ngày Chúa đi ngang qua đời con
tưởng chỉ trùng hợp, tưởng như tình cờ.
Nhưng rồi Chúa dừng lại bên con
Chúa đưa mắt nhìn con, và Chúa gọi.
Tiếng gọi của Chúa làm con giật mình,
khiến con sực tỉnh sau một giấc mơ dài.
Con đứng dậy đi theo Chúa.

Đứng dậy, con vùng lên để dành lại đời con,
thả rơi những điều đã cột chặt và ghì kéo con.
Thay đổi tư thế là thay đổi cuộc đời,
là tự đứng trên đôi chân và hướng đời con về Chúa.
Đi, con chuyển từ tình trạng ù lì thụ động
sang tư thế chủ động cộng tác.
Con đặt chân vào chuyến hành trình mới,
trong vùng trời ánh sáng, con bước đi.
Theo, con cho đời mình một định hướng
để dấu chân con được sát với gót chân Người.

Lạy Chúa,
tạ ơn Chúa đã đến bên con, đã gọi con
đã xua tan bóng tối tù hãm
và kéo con ra vùng trời ánh sáng.
Ơn gọi của con là một sáng tạo mới
Nhờ được Chúa gọi, con sống lại cuộc đời mới.

Xin lại dùng con như ánh sáng của Chúa
chiếu giãi vào đêm tối cuộc đời,
để nhiều cuộc đời mới được sống
và sống dồi dào trong Chúa.

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *