Lạy Chúa, Con Đây! (43)

Lạy Chúa,
lòng con trĩu nặng cả tuần nay
và tâm trí con cứ bận rộn luôn mãi
vì lỗi lầm mà một người bạn đã gây ra cho con.

Con biết rồi mọi chuyện sẽ qua
và cuối cùng con cũng sẽ tha thứ,
nhưng con lại không muốn tha thứ quá dễ dàng.
Con cứ muốn mình phải làm một cái gì đó
để bạn nhận ra sai lầm và biết sửa sai,
để bạn ấy không xem thường con,
hoặc ít là để bạn không lặp lại lỗi lầm ấy với con nữa…

Dường như con muốn mình có trách nhiệm với bạn
trong vai trò của một kẻ cả, một bề trên!
Hóa ra con đang muốn nhân cơ hội lầm lỗi của bạn,
để dạy cho bạn ấy một bài học!
Hóa ra yếu đuối của người khác,
lại trở nên thời cơ cho con khẳng định mình!

Lạy Chúa,
để làm một người mục tử tốt,
con có thể thiếu nhiều thứ:
khả năng, sự khôn ngoan, tài lãnh đạo…
nhưng nếu thiếu lòng thương xót
thì chẳng bao giờ con có thể là một người mục tử
như lòng Chúa mong ước.

Xin giúp con nhìn ra lòng thương xót của Chúa
trải dài trên suốt hành trình cuộc đời con,
để con trở thành người thực thi lòng thương xót
chính trong những đổ vỡ của cuộc sống thường ngày.

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *