Lạy Chúa, Con Đây! (47)

Lạy Chúa,
người đi tu là người của Chúa
sống cho Chúa và sống cho mọi người.
Trong chính tận sâu thẳm tâm hồn mình,
con luôn thấy có một mối giằng co liên tục
giữa việc sống cho mình và sống cho người khác.

Con không thể nào sống cho người khác
nếu con chưa tự đảm đương nổi chính cuộc đời mình.
Nhưng con cũng không thể nào sống cho người khác
nếu con cứ mãi quẩn quanh và bận rộn
với thế giới nhỏ hẹp của riêng con.

Quá gần với những nỗi bận rộn của riêng mình
con sẽ trở nên xa lạ với nỗi đau của anh em đồng loại.
Quá dính bén vào thế giới khép kín của mình,
thì con chẳng thể nào tìm được một chất keo
để dán mình dính vào cuộc đời
vốn đầy những mảnh vỡ vụn và tản nát.

Lạy Chúa,
xin dạy con biết quảng đại cưu mang nơi mình
cuộc đời của nhiều con người khác,
để con dọn chỗ cho mọi người
có một không gian nhất định trong trái tim con,
để cuộc đời con là một lời Tin Mừng
về tình thương bao la trong trái tim Chúa.

Nếu cuộc đời đã đầy những mảnh vỡ,
con xin sống đời con như một chất keo nối kết
để mọi người được nhìn thấy sự liền lạc của cuộc đời
trong chính tình thương và lòng nhân từ của Chúa.

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

ÁNH HỒNG MÙA VỌNG

  (A Week of Joy)   Áng hồng mùa vọng, niềm vui đến, Như thể …

Niềm tin vọng

  (A Week of Love)   Niềm tin ẩn đọng những mịt mờ, Như lời …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *