Lạy Chúa, Con Đây! (69)

Lạy Chúa,
Sau một thời gian dài theo Chúa,
con tưởng rằng mình đã biết Đường
Đường theo Ngài, Đường ơn gọi của con.
Hôm nay con chợt nhận ra
rằng con vẫn đang bơ vơ lạc lối…

Con hằng xin Ngài cho con biết
Ngài thực sự muốn gì nơi con
khi lòng con còn bơ vơ và trăn trở  thế này?
Nhưng câu trả lời mà con nhận được
vẫn cứ là một sự thinh lặng vô biên…

Như người bước đi trong đường hầm xa tắp
con băn khoăn, muốn được thấy tỏ tường
nhưng quanh con chỉ toàn là mịt mờ đêm tối.
Lạy Chúa, con đây!
Còn Ngài, Ngài ở đâu?
Con không còn thấy Ngài
Con không tìm được Đường
Có phải là bất hạnh cho con, khi thấy mình lạc lối
trên chính con đường mà Ngài đã đi qua?…

Ngài, vị thầy bí ẩn
đã gọi con bằng lời mời đơn giản: Hãy theo Ta!
Con đã thật hạnh phúc vì được đi theo Ngài.
Rồi Ngài sai con đi vào vùng trời sứ vụ,
cũng chỉ với một lời vắn gọn: Đến nơi ta sẽ chỉ cho con!
Con đã ra đi mà không biết mình đi đâu
con bước chân vào một cuộc phiêu lưu
mà tự sức mình con không tài nào đi đến đích…

Lạy Chúa,
xin làm mới lại con tim già nua của con
xin làm sống lại trong con bầu nhiệt huyết và sự phó thác
để tình yêu trong con lại được nguyên vẹn như thuở ban đầu.
Xin mở tai con để con luôn nghe tiếng thì thầm:
Đừng sợ, vì có Ta ở với con!

Tác giả: Gioan Huyền

Kiểm tra tương tự

ÁNH HỒNG MÙA VỌNG

  (A Week of Joy)   Áng hồng mùa vọng, niềm vui đến, Như thể …

Niềm tin vọng

  (A Week of Love)   Niềm tin ẩn đọng những mịt mờ, Như lời …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *