Linh Đạo INhã-Những nét đặc trưng cơ bản

Linh đạo I-nhã là một cuộc hành trình để ngài đến với Chúa. I-nhã nhận thấy tất cả mọi biến cố trong cuộc đời của ngài như là những phần của cuộc hành trình ấy – là những thực tại có thể thúc đẩy hoặc ngăn trở tiến trình tìm gặp Chúa. Đó là một cuộc hành trình luôn có tính nhận định và được đặt trung tâm bởi ba yếu tố: Đức Giê-su Ki-tô, sứ vụ mà Người trao cho Dòng và kinh nghiệm của con người.

Linh đạo I-nhã là một tài sản chung của Giáo Hội và có thể được áp dụng cho mọi thành phần tín hữu.

Linh đạo Dòng Tên là linh đạo I-nhã được sống bởi các Giê-su hữu phù hợp với Hiến Chương của Dòng.

Ban đầu thánh I-nhã không có ý định và cũng chẳng viết bất cứ điều gì về linh đạo. Nhưng sau này, qua các tác phẩm của ngài, người ta có thể nhận thấy cách thức hay đường lối ngài tìm gặp Chúa. Đó là các tác phẩm: + Sách Linh Thao (LT) + Các Hướng Dẫn Linh Thao + Nhật Ký Thiêng Liêng (NKTL) + Các Thư + Tự Thuật (TT) + Hiến Chương Dòng Tên (HC)

Kiểm tra tương tự

Suy Tư Tin Mừng: Xin Ngài mau trở lại

  Các bạn thân mến! Hôm nay chúng ta bắt đầu bước sang một năm …

Chương Trình: Để Lời Chúa Nên Hồn Sống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *