Mến Yêu Hằng Ngày – Tin Thì Được Cứu

Thứ 2, 23-03-2020 (Ga 4, 43-54)

Sau hai ngày, Đức Giê-su bỏ nơi đó đi Ga-li-lê. Chính Người đã quả quyết: ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi Người đến Ga-li-lê, dân chúng trong miền đón tiếp Người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì Người làm tại Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ.

Vậy Đức Giê-su trở lại Ca-na miền Ga-li-lê, là nơi Người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-phác-na-um. Khi nghe tin Đức Giê-su từ Giu-đê đến Ga-li-lê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giê-su nói với ông: “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu!” Viên sĩ quan nói: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!” Đức Giê-su bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về. Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp: “Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt.” Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giê-su đã nói với mình: “Con ông sống”, nên ông và cả nhà đều tin. Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giê-su đã làm, khi Người từ miền Giu-đê đến miền Ga-li-lê.

SUY NIỆM

Chúa Giê-su nói với viên sỹ quan: nếu các ông không thấy các dấu lạ điềm thiêng, thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Ông ta nói với Người rằng: xin hãy xuống cứu lấy con tôi nếu không nó chết mất. Thật vậy, Chúa đã nhậm lời và viên sỹ quan vui mừng khôn xiết khi trở về nhà và thấy rằng con mình đã được chữa lành.

Một điều thú vị cần lưu ý về đoạn Tin Mừng này là sự tương phản trong lời nói của Chúa Giê-su. Lúc đầu, có vẻ như Chúa Giêsu đang tức giận khi Ngài nói: “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu!” Nhưng sau đó, Ngài lại chữa lành cho cậu bé khi nói với người đàn ông rằng con trai của ông sẽ sống. Đây có phải là một sự tương phản rõ ràng trong lời nói và hành động của Chúa Giêsu?

Chúng ta nên lưu ý rằng những lời ban đầu của Chúa Giêsu không phải là một lời chỉ trích; đúng hơn, đó chỉ đơn giản là những lời nói lên sự thật. Chúa Giêsu nhận thức được thực tế rằng nhiều người thiếu niềm tin, hoặc là yếu về đức tin. Ngài cũng nhận thức được thực tế rằng những “dấu lạ điềm thiêng” đôi khi sẽ giúp họ tin tưởng. Điều quan trọng cần hiểu là mục tiêu tối thượng của Chúa Giêsu không phải là sự chữa lành thể xác, mặc dù đây là một hành động của tình yêu vĩ đại; mục tiêu cuối cùng của Ngài là chữa lành tâm hồn và làm tăng thêm niềm tin của người cha này bằng cách tặng ông món quà là một người con khỏe mạnh. Điều này khiến ta liên tưởng đến tất cả mọi thứ chúng ta đang trải nghiệm trong cuộc sống chính là điều mà Chúa đã mời gọi để làm gia tăng đức tin của chúng ta. Đôi khi, nó xuất hiện dưới dạng các dấu hiệu và những điều kỳ diệu, trong khi vào những thời điểm khác, đó có thể là sự hiện diện bền vững của Ngài trong mỗi giây phút của cuộc đời chúng ta. Mục tiêu chúng ta phải phấn đấu đó là thấu hiểu bất cứ điều gì Chúa làm trong cuộc sống của chúng ta, để niềm tin của chúng ta đặt ở nơi Ngài được lớn lên.

Ðức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, tác giả tập sách “Ðường Hy Vọng” mời gọi mỗi người chúng ta hãy kiểm điểm lại đức tin của mình:

“Xem hành động của con, phản ứng của con, đủ biết đức tin của con sống động hay là một đức tin nhãn hiệu. Hãy có một đức tin sắt đá, con sẽ làm được tất cả. Vì mỗi lần làm phép lạ thì Chúa hỏi: “Con có tin không?”; “Ðức tin của con chữa con được lành”. Con đừng bao giờ mãn nguyện với một đức tin lý thuyết và hình thức, nhưng phải sống đức tin.”

Hôm nay, bạn hãy phản tỉnh về mức độ niềm tin và sự tín thác của bạn nơi Thiên Chúa. Bạn hãy suy ngẫm, phân định để nhận ra Chúa đang hoạt động trong cuộc sống của bạn, và để nhờ sự nhận biết ấy mà đức tin của bạn được lớn mạnh hơn. Hãy bám lấy Ngài, tin rằng Ngài yêu bạn, biết rằng Ngài nắm giữ câu trả lời bạn cần. Bạn hãy tìm kiếm Ngài trong mọi điều, Ngài sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng.

Lạy Chúa, xin hãy gia tăng đức tin của chúng con, giúp chúng con thấy Chúa hành động trong cuộc sống của con và khám phá tình yêu hoàn hảo của Ngài trong tất cả mọi thứ. Khi con nhận thấy Ngài hoạt động trong cuộc sống của con, xin Chúa giúp con xác tín tình yêu hoàn hảo Ngài dành cho con. Chúa ơi, con tin tưởng nơi Ngài.

——-

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/5-fourth-week-of-lent/

An Interesting Miracle

Monday of the Fourth Week of Lent

 

Jesus said to him, “Unless you people see signs and wonders, you will not believe.”  The royal official said to him, “Sir, come down before my child dies.”  Jesus said to him, “You may go; your son will live.”  John 4:48-50

Indeed the child does live and the royal official is overjoyed when he returns home to find that his child was healed.  This healing took place at the same time that Jesus said he would be healed.

One interesting thing to note about this passage is the contrast of Jesus’ words.  At first, it almost sounds as if Jesus is angry when He says, “Unless you people see signs and wonders, you will not believe.”  But then He immediately heals the boy telling the man, “Your son will live.”  Why this apparent contrast in Jesus’ words and action?

We should note that Jesus’ initial words are not so much a criticism; rather, they are simply words of truth.  He is aware of the fact that many people lack faith, or are at least weak in faith.  He is also aware of the fact that “signs and wonders” are beneficial for people at times so as to help them come to believe.  Though this need to see “signs and wonders” is far from ideal, Jesus works with it.  He uses this desire for a miracle as a way of offering faith.

What’s important to understand is that the ultimate goal of Jesus was not the physical healing, even though this was an act of great love; rather, His ultimate goal was to increase the faith of this father by offering him the gift of his son’s healing.  This is important to understand because everything we experience in life from our Lord will have as its goal a deepening of our faith.  Sometimes that takes on the form of “signs and wonders” while at other times it may be His sustaining presence in the midst of a trial without any visible sign or wonder.  The goal we must strive for is faith by allowing whatever our Lord does in our lives to become the source of our faith’s increase.

Reflect, today, upon your own level of faith and trust.  And work to discern the actions of God in your life so that those actions produce greater faith.  Cling to Him, believe He loves you, know that He holds the answer you need and seek Him in all things.  He will never let you down.

Lord, please increase my faith.  Help me to see You acting in my life and to discover Your perfect love in all things.  As I see You at work in my life, help me to know, with greater certainty, Your perfect love.  Jesus, I trust in You.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Phục vụ Thiên …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Kho báu đích …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *