Một số bộ phim Công giáo kinh điển (Bản rất đẹp) không thể thiếu trong tủ phim của bạn (PHẦN II)

Vì phim chất lượng cao, nên Quý vị download về và dùng phần mền HJ-Split nối lại để xem

Acts of The Apostles

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Wi5q20QG_JA[/youtube]

https://docs.google.com/open?id=0B5yjHcxFb-MGbUN3SGhHakdCa2s

Saint Paul

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KEYT1UMjCVU[/youtube]

 https://docs.google.com/open?id=0B0CH_JWUFp_8empQb2tXMXVmdW8

Quo Vadis

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7mTooxg1ILY[/youtube]

https://docs.google.com/open?id=0B5yjHcxFb-MGQjN5NTRfNldVdUk

The Robe

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Vv7yIbcqGaQ[/youtube]

https://docs.google.com/open?id=0B2UesfsDPsDOVkwwS3p1ZU1sdWc

The Scarlet and black

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NgRxWrlMCOA[/youtube]

https://docs.google.com/open?id=0B5yjHcxFb-MGR0hhRi1ySFV2Mjg

Kiểm tra tương tự

Đức Mẹ Sao Biển

  “Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biển thế …

Một mái trường đậm đà tình nghĩa

Năm 2008, khi “chim trời” vào lớp 2, học thêm ở một nhà thầy cô …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *