Ngắm xem cho tỏ tình yêu…

[Dòng đời đổi thay]

maintaining-your-personal-identity

Ngắm xem con nước xuôi giòng

Mây bay theo gió cho lòng người say

Nước theo giòng nước đổi thay

Mây theo gió cuốn mây bay giữa trời

Lòng người say mải với đời

Say sưa tạo vật gọi mời tiêu diêu

Nước trôi nước chảy sớm chiều

Mây bay không chốn cắm lều dừng chân

Lòng người say mải phù vân

Say sưa quán trọ phong trần kiêu sa

Phù vân muôn sắc màu hoa

Bước đi chẳng đặng lòng hoà luyến thương

Trần gian vạn pháp vô thường

Như hoa đồng nội, như sương sớm ngày

Trần gian hạt trấu gió bay

Lòng người khôn thấu đổi thay vô tình

Trở về về chốn huyền linh

Về cùng Thiên Chúa phúc vinh muôn đời

Tình yêu Thiên Chúa sáng ngời

Chở che dìu dắt gọi mời đỡ nâng

-Muối Biển-

Kiểm tra tương tự

ÁNH HỒNG MÙA VỌNG

  (A Week of Joy)   Áng hồng mùa vọng, niềm vui đến, Như thể …

Niềm tin vọng

  (A Week of Love)   Niềm tin ẩn đọng những mịt mờ, Như lời …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *