Ngắm xem cho tỏ tình yêu (17)

Khối tình Ngài, chút tình con

Baby in hand

***

Con là bụi đất có chi,

Tình Cha chất ngất tình si núi đồi.

Tình con giọt nước Chúa ơi,

Bao la rộng lớn biển khơi tình Ngài.

Con như sương đọng ban mai,

Tình Ngài rọi sáng an bài tình yêu.

Tình con thay đổi sớm chiều,

Tình Cha kiên vững phong nhiêu không mòn.

Tình con hoen ố cỏn con,

Tình Ngài trong sáng sắt son sao trời.

Tình con giòn mỏng lả lơi,

Thành đồng tường sắt Chúa ơi tình Ngài.

Con thì đón nhận xin nài,

Còn Ngài cho mãi cho hoài không ngơi.

Con xin nguyện ước một lời

Đời con tan biến biển khơi trong Ngài

– Muối Biển –

Kiểm tra tương tự

Niềm tin vọng

  (A Week of Love)   Niềm tin ẩn đọng những mịt mờ, Như lời …

NHÂN TÌNH TRỜI

  Thêm một mùa chờ đợi tìm hy vọng, Hỏi thế nhân có điều gì …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *