Ngắm xem cho tỏ tình yêu (17)

Khối tình Ngài, chút tình con

Baby in hand

***

Con là bụi đất có chi,

Tình Cha chất ngất tình si núi đồi.

Tình con giọt nước Chúa ơi,

Bao la rộng lớn biển khơi tình Ngài.

Con như sương đọng ban mai,

Tình Ngài rọi sáng an bài tình yêu.

Tình con thay đổi sớm chiều,

Tình Cha kiên vững phong nhiêu không mòn.

Tình con hoen ố cỏn con,

Tình Ngài trong sáng sắt son sao trời.

Tình con giòn mỏng lả lơi,

Thành đồng tường sắt Chúa ơi tình Ngài.

Con thì đón nhận xin nài,

Còn Ngài cho mãi cho hoài không ngơi.

Con xin nguyện ước một lời

Đời con tan biến biển khơi trong Ngài

– Muối Biển –

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *