Ngắm xem cho tỏ tình yêu (25)

Theo Chúa lên đồi

jesus-the-way

Theo Chúa con bước lên non,

Gập ghềnh sỏi đá lòng con hãi hùng.

Đường xa nắng cháy bụi tung,

Theo Ngài lê bước ngại ngùng héo hon.

Cùng Chúa con bước lên non,

Lòng con không chút mỏi mòn gió sương.

Đắng cay tăm tối đêm trường,

Có Ngài dẫn lối tình thương vuông tròn.

Theo Chúa con bước lên non,

Người xa kẻ lánh chẳng còn bạn thân.

Đường xa không chốn dừng chân,

Theo Ngài con dự chung phần héo hon.

Cùng Chúa con bước lên non,

Đường xa chẳng ngại héo hon không sờn.

Cùng Ngài con bước vui hơn,

Bên Ngài nhịp bước cô đơn chẳng còn.

Với Chúa con bước lên non,

Vai mang thập giá đời con theo Ngài.

Xá chi sỏi đá đường dài,

Chênh vênh dốc núi trần ai lối mòn.

Có ngài con bước bon bon,

Dù cho lên núi lên non lên đồi.

Vui say con bước Chúa ơi,

Tay Ngài ẵm lấy cuộc đời của con.

– Muối Biển –

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *