Ngày cổ võ ơn gọi tại giáo xứ Từ Đức

Sáng Chúa Nhật IV Phục Sinh (22.04.2018), giáo xứ Từ Đức – hạt Thủ Đức – Gp. Sài Gòn đã dâng Thánh Lễ cầu nguyện đặc biệt cho Ngày Thế Giới cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu lần thứ 55, với chủ đề: “Lắng nghe, phân định và sống lời mời gọi của Chúa” theo như sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô công bố ngày 03 tháng 12 năm 2017. Cha Giu-se Nguyễn Minh Đức, chánh xứ giáo xứ Từ Đức đã chủ tế Thánh Lễ. Cùng hiện diện trong Thánh Lễ có quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, Dòng Đa-minh nữ, quý thầy Dòng Tên và đông đảo các bạn trẻ, thiếu nhi cùng quý phụ huynh cũng như giáo dân trong xứ.

Chương trình cổ võ ơn gọi được diễn ra ngay sau Thánh Lễ. Năm nay, giáo xứ Từ Đức kết hợp với quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức và quý thầy Dòng Tên trong hoạt động giới thiệu và cổ võ ơn gọi cho Giáo Hội.

Nhiều Hội Dòng đang hiện diện trong giáo phận Sài Gòn được giới thiệu với các bạn trẻ trong giáo xứ. Mỗi Hội Dòng được trình bày vắn tắt về Linh Đạo và một vài đặc sủng riêng.

Tiếp sau chương trình giới thiệu các Dòng Tu là hoạt động đố vui, nhằm giúp các bạn trẻ hiểu hơn ý nghĩa của đời sống dâng hiến.

Chương trình cổ võ ơn gọi kết thúc với lời kinh Tạ Ơn của các em dâng lên Thiên Chúa.

Minh Thiện, S.J.

Kiểm tra tương tự

Thượng Hội Đồng Giám Mục Châu Á: Bản tin 1 – Những chuẩn bị cuối cùng

  Baan Phu Waan – Trung tâm Đào tạo Mục vụ tráng lệ của Tổng …

Thánh lễ trao tác vụ đọc sách, giúp lễ và nhắc lại lời khấn

Ngay khi kết thúc học kỳ I, niên học 2022 – 2023, quý thầy thuộc …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *