Ngôi Lời đã làm người: Một khái quát về đức tin Công Giáo – Phần II (tt)

Chương II: ĐỨC TIN: TƯƠNG QUAN CHÚNG TA VỚI THIÊN CHÚA[1]

6.      Nhiều Đức Tin hay Một Đức Tin

Nếu hiểu đức tin là tương quan của con người với Thiên Chúa, thì chúng ta phải thừa nhận rằng đức tin rộng lớn hơn Kitô Giáo. Nhiều người không phải là kitô hữu, nhưng họ có một đức tin vào Thiên Chúa rất sâu xa và thiết thực. Các tôn giáo trên thế giới là những diễn tả về đức tin đa dạng và phong phú của nhiều người, nhiều dân tộc. Hồi Giáo, Do Thái Giáo, Ấn Độ Giáo, Phật Giáo và Kitô Giáo là những tôn giáo lớn trên thế giới. Ngoài ra, trên khắp thế giới còn có những truyền thống tôn giáo khác nơi các nhóm hay các nền văn hóa nữa. Vậy phải chăng chỉ có một tôn giáo trong số các tôn giáo ấy là tôn giáo thật, trong khi những tôn giáo khác là sai lầm? Giáo Hội Công Giáo bác bỏ cách hiểu trên về các tôn giáo khác. Một mặt, chỉ có một đức tin duy nhất vì chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, nhưng có nhiều cách thức diễn tả đức tin duy nhất ấy. Những cách thức diễn tả có thể đa dạng và phong phú, tùy vào văn hóa và truyền thống của các dân tộc. Cũng có thể, một số “đức tin” hay tôn giáo diễn tả đức tin duy nhất một cách tròn đầy, sâu xa và phong phú hơn, so với các tôn giáo còn lại.

Giáo Hội Công Giáo dạy rằng, tin vào Chúa Giêsu Kitô không phải là cách duy nhất để đến với Thiên Chúa, nhưng là cách thức đặc biệt và đỉnh cao để đến với Thiên Chúa. Lý do không phải vì các kitô hữu là những người độc đáo hay đặc biệt, nhưng đúng hơn, vì Chúa Kitô là duy nhất trong toàn bộ lịch sử. Chúa Giêsu Kitô là mạc khải tròn đầy và trọn vẹn của Thiên Chúa Cha mà không một ai khác có thể hoặc thậm chí sẽ mặc khải tròn đầy và trọn vẹn hơn. (Trên bình diện cá nhân, có thể có những tín đồ nhiệt thành của Hindu, Hồi Giáo, Do Thái Giáo…thánh thiện hơn hay gần gũi Thiên Chúa hơn một kitô hữu. Và quả thật, các kitô hữu cũng có thể học từ những tôn giáo khác, hoặc những người không phải là kitô hữu về cầu nguyện, về nghi lễ và về cách sống một đời sống đức tin. Tuy nhiên, không điều nào trong những điều này có thể thay thế sự duy nhất của Đức Kitô và vai trò của Ngài trong lịch sử cứu độ.)

Phản Tỉnh Cá Nhân và Thảo Luận

Dường như những người Kitô hữu đang ở trong sự giằng co. Một mặt, họ phải tránh thói kiêu căng xem mình là những người có đức tin đúng và thật. Mặt khác, họ vẫn phải tin vào sự độc nhất của Chúa Giêsu. Trong mối giằng có ấy, bạn nghĩ gì về sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội tại các quốc gia có truyền thống tôn giáo không phải là Kitô Giáo? Chúng ta có nên tích cực tìm cách cải đạo giúp họ quay về Kitô Giáo không? Nếu có thì tại sao?

[1] (Trích dịch chương 2 trong cuốn THE WORD MAKE FLESH: An Overview of the Catholic Faith xuất bản năm 1999 của tác giả ANTHONY MARINELLI)

Kiểm tra tương tự

Sự thinh lặng của Thiên Chúa – Kỳ 3: Mặc khải về một bức tranh rộng lớn hơn

Sự thinh lặng của Thiên Chúa và mầu nhiệm Nhập Thể   Quan điểm nhập …

Sự thinh lặng của Thiên Chúa – Kỳ 2: Ngôn ngữ của sự thinh lặng

Sự thinh lặng của Chúa trong Kinh Thánh   Trong Cựu Ước, Thiên Chúa nói …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *