Người cho người khác

Người ta thường nói những ai bước theo con đường của thánh Inhã đang lao tác để trở nên những người sống cho người khác. Quan điểm được định hướng từ bên ngoài này là một chủ đề trọng tâm trong giáo dục và các sứ vụ khác của dòng Tên. Nó nhấn mạnh rằng một cuộc sống hoàn toàn tận hiến cho Chúa phải bao gồm những hành động cụ thể nhằm giúp đỡ và phục vụ người khác.

Cụm từ ‘người cho người khác’ hay ‘những người sống cho người khác’ đã được cha Pedro Arupe phổ biến, ngài là cựu bề trên tổng quyền dòng Tên. Cha Arupe nói rằng mục tiêu nổi bật của giáo dục dòng Tên phải là để huấn luyện những người nam người nữ chưa nhận biết tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu không bao hàm tình yêu dành cho những người thân cận.

Ý tưởng của cha Arupe đi tới một điểm then chốt: phương châm ‘người cho người khác’ đã tái tạo lại nền giáo dục của dòng Tên. Điều đó thu hút rất nhiều người: Kitô hữu, không là Kitô hữu hay thậm chí là những người không có đức tin nhưng quan tâm đến khoảng cách giữa đức tin và hành động của mọi người. Cha Arrupe kêu gọi phải có những thay đổi từ cá nhân và xã hội. Ngài mong muốn có sự thay đổi của từng cá nhân khi ưu tiên làm những việc cụ thể để yêu thương và phục vụ. Ngài cũng kêu gọi một cam kết thay đổi trong xã hội nhằm đem đến một xã hội công bằng và bình đẳng hơn.

  Ý niệm trở nên một người sống cho người khác là một diễn giải đương thời của ý tưởng được tìm thấy trong linh thao của thánh Inhã. Thánh Inhã tin rằng tất cả chúng ta được Chúa mời gọi tham gia cùng Ngài trong công cuộc cứu chuộc và chữa lành thế giới. Điều quan trọng là mỗi chúng ta phải khám phá ra công việc mà Chúa muốn ta làm, và chúng ta lớn lên trong sự thân tình với Chúa hơn bằng việc thực thi điều ấy. Đó là bởi vì chúng ta làm việc cùng với chính Chúa Giêsu. Vì chúng ta làm việc với Ngài, chúng ta biết Ngài và trở nên giống như Ngài hơn.

  Thánh Inhã tin rằng chúng ta đang ở trong tương quan năng động với Thiên Chúa tình yêu. Thánh nhân đã nói rằng tình yêu nằm trong sự sẻ chia. Cảm thức yêu thương là quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn vẫn là: những con người yêu thương chia sẻ mọi thứ với nhau. Điều này có nghĩa rằng tình yêu tự chứng minh bằng hành động. Thực ra một trong những câu nói nổi tiếng nhất của thánh Inhã là: “Tình yêu nên được thể hiện bằng hành động hơn là lời nói.” Trong cái nhìn của Inhã, điều bạn làm quan trọng hơn điều bạn nói.

     Đối với thánh Inhã, hành động quan trọng nhất của tình yêu là dâng hiến cả con người cho Thiên Chúa. Chúa đã ban cho chúng ta sự sống, sự tự do và rất nhiều ơn ban. Lời đáp trả của chúng ta đầu tiên chính là lòng biết ơn sâu xa, sau đó là một khát khao dâng lại cho Chúa điều mà Ngài không có là chính chúng ta. Thánh Inhã đã dâng của lễ chính mình trong một lời kinh khá nổi tiếng của Ngài:

“Lạy Chúa, xin nhận lấy chọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu, và trọn cả ý muốn của con, cùng hết thảy những gì con có, và những gì thuộc về con. Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con. Lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa. Tất cả là của Chúa, xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng. Được như thế, con hoàn toàn mãn nguyện.”

Trở nên một người sống cho người khác bắt đầu từ việc ở trong mối tương quan yêu thương với Chúa là Đấng rất tốt lành với chúng ta. Cha Pedro Arupe đã từng nói: “Hãy yêu, rồi ở lại trong tình yêu, và nó sẽ quyết định tất cả.” Đây là điểm mấu chốt của việc trở nên một người sống cho người khác.

 Thánh Inhã dạy các Giêsu hữu luôn đặt việc phục vụ và sứ vụ làm ưu tiên thứ hai, ngay cả khi có những công việc viết lách và giảng dạy. Ngài nói rằng sứ mạng của các Giêsu hữu là giúp các linh hồn.

  Những hình thức đó trong truyền thống Inhã thì luôn chạm đến một nhu cầu cụ thể của mỗi người trong hoàn cảnh cá vị của họ. Cùng lúc ấy, chúng cũng hướng đến công bằng và bình đẳng cho tất cả mọi người.

Việc giúp các linh hồn bao gồm cả công bằng và quan tâm tới toàn thể con người. Trở nên một người sống cho người khác có nghĩa là dâng hiến chính chúng ta mỗi ngày để xây dựng triều đại của Thiên Chúa bằng việc trực tiếp phục vụ những người anh chị em.

Nguồn: https://www.ignatianspirituality.com/what-is-ignatian-spirituality/the-ignatian-way/men-and-women-for-others/

Chuyển ngữ: Nam Văn

Kiểm tra tương tự

Đại học Giáo hoàng Gregorian – Kỳ 2: Thay đổi vì lợi ích sinh viên

Linh mục Dòng Tên người Mỹ, cha Mark Lewis, SJ, hiện là hiệu trưởng của …

Một đan sĩ thừa sai tại Việt Nam sắp được phong chân phước

Cha Benoît Thuận (1880 – 1933), một linh mục thừa sai người Pháp và là …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *