Rỗng…

RỖNG

“This frail vessel thou emptiest again and again,

 and fillest it ever with fresh life”

                                    (Tagore, Gitanjali – 1)

Những tháng ngày lặng lẽ

Tôi làm rỗng đời mình

Tim tôi dầu nhỏ bé

Xin được yêu trọn tình

Xin làm căn phòng rỗng

Cho nắng sớm ùa vào

Hong đời tôi nồng ấm

Những yêu thương ngọt ngào

Xin làm vuông cửa trống

Đón gió chiều xôn xao

Tình tôi bay lồng lộng

Như sóng triều dâng cao

Này tim tôi rộng mở

Như vuông cửa cuộc đời

Đợi Người về gặp gỡ

Cho tình yêu lên ngôi

Đời tôi căn phòng rỗng

Bồi hồi những khát khao

Xin Người như gió lộng

Cứ hồn nhiên ùa vào

Tôi như cây sáo nhỏ

Đã khoét cạn đời mình

Đợi Người như hơi thở

Tấu khúc nhạc huyền linh

Tôi như khoang tàu rỗng

Trên cuộc thế dặm trường

Đợi tay Người đưa dẫn

Về bến bờ yêu thương

Tôi như khung trời rộng

Mở ra với đại ngàn

Xuyên khung trời trống rỗng

Nắng ùa vào nhân gian

Khung đời tôi đã trống

Chờ Người về qua đây

Con tim tôi đã rỗng

Đợi Người thương đổ đầy

Tháng Arrupe – Loyola  2011

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *