Sứ vụ cho Người trẻ

 Thế giới của chúng ta hôm nay có rất nhiều những bạn trẻ tài năng, có tầm nhìn và đầy nhiệt huyết. Những khả năng của họ thật to lớn xét về sự tương tác và học tập, cũng như góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Ngày nay, những khả năng ấy còn lớn lao hơn nữa với những cơ hội từ Internet.

Công việc phục vụ người trẻ của chúng tôi trải rộng từ sứ vụ chăm sóc cho người trẻ bị bỏ rơi đến công tác giáo dục trong các trường học và trường Đại Học. Chúng tôi đồng hành cùng những người trẻ vô gia cư và gặp đau khổ. Công việc của chúng tôi còn bao gồm những khóa tĩnh tâm, cách cụ thể nhắm đến nhu cầu và nguyện vọng của người trẻ. Chúng tôi cũng giúp nhận định ơn gọi cho người trẻ, nhằm giúp họ khám phá ra ơn gọi Chúa giành cho họ. Đóng góp của họ đối với việc xây dựng một thế giới mới thật cần thiết.

Linh Đạo I-Nhã là linh đạo của hành trình, của tinh thần tích cực và khám phá, và vì vậy nó tác động trực tiếp đến người trẻ hôm nay. Hầu hết các Tỉnh Dòng và các Miền Dòng của Dòng Tên đều có những chương trình linh đạo giành cho người trẻ. Thiên Chúa luôn nói với từng người chúng ta một cách cá vị và riêng tư. Chúng tôi muốn giúp những người trẻ khám phá Thiên Chúa theo cách cá vị và đầy say mê cũng như giúp họ dấn thân phục vụ theo gương của Đức Giê-su Ki-tô, giúp họ trở thành anh chị em của nhau, cùng là con cái của Cha trên trời.

Thông qua việc tiếp xúc với những người trẻ, chúng tôi đánh giá cao những viễn cảnh và quan điểm mới. Và đến lượt những người trẻ, họ học từ chúng tôi cách phản tỉnh theo tinh thần Phúc Âm, và họ cũng được giúp đỡ để nhận ra Thiên Chúa và lắng nghe tiếng Ngài.

Nguồn: https://jesuits.global/en/
Chuyển ngữ: Nguyễn Danh
Hiệu đính: Minh Vương

Kiểm tra tương tự

Khoá học: Đồng hành cùng con qua các giai đoạn khủng hoảng

                                                                    Các bạn thân mến! Cầu chúc các bạn và gia đình năm mới …

Xuân mở ra những nẻo đường về

Xuân của tiếng gọi đoàn tụ Và xuân của những nẻo đường về vang tiếng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *