[Suy gẫm Lời Chúa Mùa Vọng] – Tuần I MV – Thứ Năm: Đấng chúng ta mong chờ là Nền Tảng cuộc đời chúng ta

Is 26, 1-6
Mt 7, 21.24-27
Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân được an cư lạc nghiệp, vì họ tin vào Ngài…chính Đức Chúa là Núi Đá bền vững ngàn năm” (Is 26,3-4)
ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá” (Mt 7,24)

Qua bài Tin Mừng của Chúa Nhật I mùa Vọng, chúng ta đã nghe Đức Giêsu mời gọi các môn đệ có thái độ sống canh thức như người đầy tớ chờ “chủ trở về ngôi nhà được giao cho đầy tớ”.
Mùa vọng là thời gian mỗi chúng ta lắng nghe và chờ mong Chúa trong “ngôi nhà cuộc đời” của mỗi người.
Mỗi căn nhà đều xây trên nền móng nào đó, và tùy thuộc vào nền móng mà căn nhà sẽ đứng vững hay là sẽ bị xiêu vẹo hoặc ngã đổ.
“Ngôi nhà cuộc đời”  của mỗi người chúng ta cũng cần có nền tảng.
Có người thì dựa vào của cải vật chất để xây dựng và lượng định “ngôi nhà cuộc đời” của họ;
Có người đặt “ngôi nhà cuộc đời” của họ trên nền tảng của địa vị trong xã hội;
Có người xây dựng “ngôi nhà cuộc đời” họ dựa trên quyền lực và ảnh hưởng của họ trên người khác;
Có người lấy thành quả từ những việc họ làm được làm nền tảng cho “ngôi nhà cuộc đời” của họ;
Cũng có nhiều người xây dựng “ngôi nhà cuộc đời” của họ dựa trên nền tảng của sự yêu thương, quan tâm và chia sẻ cho người khác;
Và cũng có nhiều người đặt “ngôi nhà cuộc đời” của họ dựa trên những giá trị của đức tin nơi họ
Tôi đang xây “ngôi nhà cuộc đời” của tôi trên nền tảng hay giá trị cốt lõi nào?
Đấng mà chúng ta mong chờ trong mùa Vọng chính là Nền Tảng cuộc đời chúng ta
Chính Chúa là Đá Tảng vững chắc cho “ngôi nhà cuộc đời” của mỗi người Kitô hữu, “Ngài quyết giữ cho dân được an cư lạc nghiệp, vì họ tin vào Ngài…chính Đức Chúa là Núi Đá bền vững ngàn năm” (Is 26,3-4)
             …Chúa mong muốn cuộc đời mỗi người có được nền tảng ổn định và phát triển phong phú,
             …Chúa trung tín với những điều Chúa hứa làm cho những ai tin vào Chúa,
.              …Chúa đang nâng đỡ cuộc đời mỗi người và hướng họ đi vào sự sống vĩnh cửu với Chúa.
Mong chờ canh thức trong mùa Vọng cũng chính là xây dựng “ngôi nhà cuộc đời” mình được vững chắc bằng việc sống thực hành Lời Chúa mỗi ngày
             …sống giá trị của những Mối Phúc mà Đức Giêsu đã dạy, dù bị chê cười là khờ dại,
             …sống tha thứ cho những người mắc lỗi với mình, dù họ cứ phạm lỗi hoài,
             …sống tình yêu thương với những người thù ghét mình, dù sẽ bị coi là điên khùng,
.              …sống làm chứng cho sự thật, công bằng và yêu thương, dù có bị bách hại,
             …sống gắn bó thân tình với Chúa và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, dù có nhiều thách đố và cảm dỗ vây quanh.

Tôi được mời gọi sống thực hành Lời Chúa mỗi ngày nơi cuộc sống hiện tại của mình như thế nào trong mùa Vọng này?

Nghị Trần, S.J.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Trong giông tố …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Phục vụ Thiên …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *