Suy tư 2

seeking-god

Ngôi Thánh đường vắng lặng

Một mình con ngồi đây

Ngước nhìn lên Thiên Chúa

Và thầm thì với Ngài

Lạy Chúa xin cho con

Nhận ra lời của Chúa

Và Thánh chỉ của Ngài

Trong suốt cuộc đời con

Cho con đây nhận ra

Lời Chúa đang mời gọi

Và mau mắn đáp trả

Lạy Chúa này con đây

Ngay giờ phút này đây

Xin hãy lấy tình yêu

Lòng thương xót của Ngài

Biến đổi cuộc đời con

Cho con đây trở thành

Vị Tông đồ nhỏ bé

Đi đến khắp muôn nơi

Làm chứng cho tình Ngài

Phan Thuật

Kiểm tra tương tự

Những lời chưa nói ra

(Tâm sự của một cậu con trai Câu chuyện dưới đây được phóng tác dựa …

Mầm sống được sinh ra từ đống đổ nát

  Thế giới đang trải qua những ngày thảm khốc nhất kể từ sau đại …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *