Thách thức cấp bách trước mắt chúng ta

Đền tưởng niệm, Melbourne, Úc

Đọc

Laudato Si’, Dẫn Nhập: “Lời kêu gọi của tôi”

Cuối phần dẫn nhập, Đức thánh cha Phanxicô đã đưa ra lời kêu gọi của ngài khi ngài mô tả “thách thức cấp bách” trước mắt chúng ta. Ngài lạc quan cho rằng con người sẽ làm điều đúng đắn khi ngài nhắc đến thách thức này “bao gồm mối bận tâm đưa toàn thể gia đình nhân loại gắn kết với nhau để tìm kiếm sự phát triển bền vững và toàn vẹn, để chúng ta biết rằng mọi vật đều có thể thay đổi.” Thêm nữa, chúng ta không đơn độc: “Đấng Tạo Hóa không bỏ rơi chúng ta; Ngài không bao giờ từ bỏ kế hoạch yêu thương của ngài hay hối tiếc vì đã dựng nên chúng ta. Nhân loại vẫn có khả năng cùng nhau làm việc để xây dựng ngôi nhà chung của chúng ta.” Sau đó Đức thánh cha đánh giá cao tất cả những ai “tìm kiếm không mệt mỏi cách xử lý các hậu quả bi đát gây ra do sự tàn phá môi trường đang ảnh hưởng đến cuộc sống của những người nghèo nhất thế giới.” Sau cùng, Đức thánh cha kết thúc phần này bằng tiếng kêu của người trẻ: “Người trẻ đòi hỏi sự thay đổi. Họ tự hỏi làm thế nào con người có thể hô hào xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn mà không nghĩ đến khủng hoảng môi trường và những đau khổ của người bị loại trừ.” (13)

Phản tỉnh

Thách thức xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn không phải là một nhiệm vụ cỏn con. Căn bản mà nói, đó là việc tạo ra một thế giới nơi các nhu cầu cơ bản của tất cả mọi người được đáp ứng một cách bền vững. Suy ngẫm hình ảnh trên đây, vốn là một sự minh họa tính hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Bạn sẽ làm gì để thực hiện lời kêu gọi của Đức thánh cha Phanxicô? Bạn muốn đảm đương vai trò nào?

Hành động

Vì bất cứ ai cũng có những giải pháp khác nhau, nên bạn cũng góp phần mình vào thách thức cấp bách này. Không một ai có thể cứu tất cả các loài đang gặp nguy hiểm, chữa mọi thứ bệnh tật hay cung cấp nước sạch, năng lượng sạch và thực phẩm an toàn cho tất cả mọi người khắp mọi nơi. Biết ơn thay, “xây dựng một tương lai tươi đẹp hơn” là một nhiệm vụ lớn lao và đa dạng nơi đó bất cứ ai cũng có thể đóng một vai trò nhất định.

Nêu bạn là học sinh sinh viên, hãy suy xét sử dụng thời gian đang được thụ huấn để nghĩ về mục tiêu lớn hơn của bạn, và rồi tiến từng bước nhỏ theo hướng ấy. Nếu bạn đứng tuổi hơn, có thể đang là trụ cột gia đình hay có địa vị cao trong nghề nghiệp của mình, hãy suy xét đến những khác biệt giữa việc cá nhân tự hành động so với việc phân bổ công việc cho người khác. Có thể bạn sẽ thay đổi ngay bây giờ để góp phần làm cho thế giới tốt đẹp hơn một chút, hoặc có thể bạn sẽ đầu tư hun đúc khả năng của các thế hệ tương lai nhằm tạo nên sự khác biệt. Có thể bạn sẽ tiến hành cả hai việc. Một điểm chính yếu từ Laudato Si’ là: Mọi hành động tốt đều đáng giá, dù nó nhỏ bé thế nào đi nữa.

Tác giả: Samantha Panchèvre
Chuyển ngữ: Minh Vương
Nguồn: https://www.ncronline.org/news/earthbeat/urgent-challenge-us

Kiểm tra tương tự

Tựa nương Trái Tim Mẹ Maria

“Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ …

Trạm nước mát cho muôn người

Với tầm nhìn vươn đến một cộng đồng huynh đệ phát triển bền vững, Ban …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *