Tiến bước nhờ Thần Khí

Khi tôi ngồi trong nhà
Một lời nhắn nhủ :
“các con sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem,
trong khắp  miền Giuđê, Samaria
cho đến tận cùng trái đất’’ (CV 1,8)

Khi tôi bước ra cửa,
Một mệnh lệnh :
Bình an cho anh em,
Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em (Ga 20,21)

Khi tôi lao mình về phía trước
Một lời tuyên bố :
Tôi loan truyền Chúa đã chịu chết
Cho tới khi Chúa đến(1Cr 11,26)

Khi tôi tìm đến với người khác
Một lời tâm niệm
Trở nên tất cả cho mọi người
Vì Tin Mừng, (1Cr 9,22-23)

Khi gặp gỡ, trò chuyện với bất cứ ai
Một tấm lòng
Hiền lành và khiêm nhường,
Một đôi tay
êm ái nhẹ nhàng.    (Mt 11, 29-30)

Khi tôi quì gối, đêm về hay sáng sớm
Trong Thánh Thần
và với tấm lòng con thảo của Ngôi Hai,
Tôi đọc kinh lạy Cha,
Tôi gọi Cha ơi, ABBA,
Cha của chúng con., đấng ngự trên trời, Danh Người là Thánh
Và tôi lắng nghe tiếng Cha thì thầm gọi tôi,
Cha gọi tôi cùng với nhân thế,
những người anh em

Khi chỉ có mình tôi trên đường hay ở bất cứ đâu
Một cuộc hồi tâm : tôi suy đi nghĩ lại trong lòng để nhận biết đôi tay của Đấng Toàn Năng đã làm… biết bao điều cao cả (Lc 1,49)

MMsj

Kiểm tra tương tự

Cách các thánh chữa lành tình bạn bị tổn thương

“Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được …

Tựa nương Trái Tim Mẹ Maria

“Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *