Tiếng gọi

Ôi! Lạy Chúa! Con có nhiều hoạch định,
Muốn làm điều này, rồi tiến tới điều kia,
Chợt phút giây mọi mơ ước đứt lìa,
Chúa mời gọi, mộng tưởng thành dang dở.

Trước lời gọi, Chúa cần con rộng mở,
Vui nhận vào những thánh ý trên cao
Mặc đắng cay bùi ngọt có ra sao,
Hãy đi hết quãng đường, rày sẽ thấy.

Con hiểu rằng Chúa yêu con biết mấy,
Có lẽ nào làm xâu xé tim con?
Chẳng đang tâm để con sống hao mòn,
Xây thao thức trong vũng lầy trần thế.

Chỉ cho con biết bao là cách thể,
Bước trên đường mà Người muốn con đi,
Rõ chông gai nhưng nào phải lo gì,
Vì nguy khó, Chúa ở ngay bên cạnh.

Được Chúa nâng, con thêm phần an mạnh,
Dám san bằng những lồi lõm đau thương,
Dám bạt đi những ngất ngưởng dị thường,
Và uốn nắn theo đường ngay nẻo chính.

Vâng! Con hiểu thế nào là thiên định,
Giữa trăm ngàn toan tính của trần gian,
Thức tỉnh, nguyện xin cả khi phúc khi nàn,
Thời Chúa dẫn, con hiên ngang vững bước.

Mùa Vọng 2020
Little Stream

Kiểm tra tương tự

Tư duy phản biện trong tiến trình hiệp hành

Có người hỏi tôi: “Tư duy phản biện trong cộng đoàn Công giáo tốt hay …

Vết thương lòng

Sáng nay, nó tới nhà dòng để gia nhập Đệ tử viện. Mọi con mắt …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *