“Duyên Tình Giêsu”

Hẹn ước trăm năm tiếp bước cùng

Duyên se nối kết chẳng lao lung

Tình tơ chắp cánh muôn ân phúc

Thắm chỉ xua tan giá lạnh lùng

Muối biển cho thơm men rượu chúc

Ươm đèn đức ái sáng thiên cung

Yêu thương mở lối lòng nhân thế

Nghĩa trọn câu thề vẹn chữ trung.

Muối Biển

Kiểm tra tương tự

Niềm tin vọng

  (A Week of Love)   Niềm tin ẩn đọng những mịt mờ, Như lời …

NHÂN TÌNH TRỜI

  Thêm một mùa chờ đợi tìm hy vọng, Hỏi thế nhân có điều gì …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *