Tìm ý Chúa: diễn giải của Karl Rahner về việc chọn lựa theo Inhaxiô

Cha Karl Rahner, S.J. (1904-1984)

 

Kiểm tra tương tự

Hạt Bụi dưới bóng cây Thánh giá

  Lời tự tình của Hạt Bụi với Thầy Giê-su Thầy ơi, tên con là …

Suy Tư TM Lễ Lá: Nghịch lý của tình yêu và đau khổ

  Các bạn thân mến! Bạn và tôi đang bước vào Tuần Thánh cao điểm …