Tìm ý Chúa: diễn giải của Karl Rahner về việc chọn lựa theo Inhaxiô

Cha Karl Rahner, S.J. (1904-1984)

 

Kiểm tra tương tự

Đọc Kinh Thánh theo phương pháp Lectio Divina

Kinh Thánh không phải là cuốn tiểu thuyết hoặc truyện kiếm hiệp. Nói như thế …

Không còn phải là sự hi sinh

  Tôi được sinh ra và lớn lên ở một vùng quê phía Bắc Trung …