Tĩnh tâm Cùng Sống Niềm Hi Vọng-Thứ 7 Tuần II Mùa Vọng năm A

1Lời của Đức Thánh Cha Phanxico:

Qua những gì Thiên Chúa làm nơi Mẹ Maria, Mẹ đã nhận ra được bản chất của Con Mẹ và vai trò của Con Mẹ trong lịch sử cứu độ. Con Mẹ nâng đỡ những người hèn mọn, giúp đỡ những kẻ nghèo hèn và bất hạnh. Ngài trao ban cho họ tất cả sự tốt lành của Ngài, sự chúc phúc của Ngài và niềm hy vọng của Ngài. Từ bao nhiêu thế hệ, những người bé nhỏ và nghèo hèn này đã trông đợi lòng thương xót của Chúa, trong khi đó Ngài đã đẩy những kẻ mạnh mẽ và giàu khỏi ngai toà của họ.

Lời gợi ý:

  • Bạn hãy đọc và suy gẫm lời Thánh Vịnh sau đây. Và bạn hãy đưa lời Tin Mừng này vào ngày sống của bạn:

Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại,
tự cõi trời, xin ngó xuống mà xem,
xin Ngài thăm nom vườn nho cũ,
bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng,
và chồi non được Ngài ban sức mạnh”
(Tv 80,15-16).

  • Bạn có ước muốn Chúa đến thăm lại “vườn nho” đời bạn không? Bạn hãy mời Chúa vào như ngày xưa Áp-ra-ham đã mời các vị khách vào nhà và mở tiệc đãi khách (x.St 18,1-15).
  • Chính Chúa sẽ ban cho bạn, kẻ hèn mọn sự giàu có của tình yêu. Trên hết Ngài ban chính Ngài cho bạn.

 

Bài tập trong tuần (05 phút): CHÚ TÂM VỚI TRỌN TRÁI TIM.

“Bạn đang uống trà, là bạn đang uống trà”. Theo tinh thần của Thiền Học là vậy đó. Nghĩa là chúng ta tập sống Chú Tâm Với Trọn Trái Tim mình cho mỗi việc chúng ta làm. Cụ thể, khi thức giấc, bạn xin Chúa cho bạn sống tinh thần chú tâm này trong từng việc bạn làm. Trước khi bạn bắt đầu làm việc gì, bạn đừng vội làm ngay. Dừng lại dành vài giây phút thinh lặng, ý thức bạn bắt đầu làm công việc này. Hãy “gọi tên” công việc đó ra, vd. “Quét nhà” hay “lái xe”… Sau đó bạn làm việc đó với sự chú tâm của trái tim bạn.

 

Kiểm tra tương tự

Đừng sợ, vì bạn đẹp lòng Thiên Chúa, vì bạn quan trọng đối với Thiên Chúa!

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.     Sợ hãi đang vây bủa cuộc đời, …

Lời thỉnh cầu với Mẹ Maria

Kính gửi Mẹ Kính thưa Mẹ, con ngồi đây đọc tin mừng Giáng Sinh. Bao …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *